ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 214299
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
03/12/07
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

EE 1129

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Owner of ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

BONANTZA FARMING COMPANY LIMITED

HE 2032

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of BONANTZA FARMING COMPANY LIMITED

BONANTZA FARMING COMPANY LIMITED

HE 2032

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Secretary of BONANTZA FARMING COMPANY LIMITED

GROEXPORT LIMITED

HE 5159

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of GROEXPORT LIMITED

ONNISA

S 6984

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is General Partner of ONNISA

CHRISTOS MAKRIS & PARTNERS

S 10041

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Limited Partner of CHRISTOS MAKRIS & PARTNERS

PISSOURI TOURIST ENTERPRISES LIMITED

HE 14204

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of PISSOURI TOURIST ENTERPRISES LIMITED

CYPAK CONTAINERS LIMITED

HE 24320

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of CYPAK CONTAINERS LIMITED

FOMA MOTOR AGENCY LIMITED

HE 29425

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of FOMA MOTOR AGENCY LIMITED

OLIADA ELEONES LIMITED

HE 30661

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of OLIADA ELEONES LIMITED

A.J.M. MAKRIS LIMITED

HE 31127

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of A.J.M. MAKRIS LIMITED

BLUE FANTASY BEACH RESTAURANT LIMITED

HE 32723

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of BLUE FANTASY BEACH RESTAURANT LIMITED

STI SERVICES LIMITED

HE 34908

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of STI SERVICES LIMITED

A. & I. MAKRIS TRADING LIMITED

HE 37704

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of A. & I. MAKRIS TRADING LIMITED

A. & I. MAKRIS TRADING LIMITED

HE 37704

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Secretary of A. & I. MAKRIS TRADING LIMITED

HOMECARE PHYSIO ANDREAS MAKRIS

EE 45893

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Owner of HOMECARE PHYSIO ANDREAS MAKRIS

MAK. - V.A.Z.I. SPORT MANAGEMENT AND TRADING CO. LIMITED

HE 56261

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of MAK. - V.A.Z.I. SPORT MANAGEMENT AND TRADING CO. LIMITED

M.I.M. CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 59445

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of M.I.M. CONSTRUCTIONS LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68368

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68368

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

THE EXECUTIVE FLEET CO. LIMITED

HE 100192

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of THE EXECUTIVE FLEET CO. LIMITED

M.A.S.A. D.V.D. LIMITED

HE 131177

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Secretary of M.A.S.A. D.V.D. LIMITED

M.A.S.A. GAMES R US LIMITED

HE 133226

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Secretary of M.A.S.A. GAMES R US LIMITED

ΑΝΣΩΑΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 134673

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of ΑΝΣΩΑΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

AGRIPLANT LIMITED

HE 148999

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of AGRIPLANT LIMITED

ΝΙΚΟΛΑΣ Κ. ΜΑΚΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 170060

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of ΝΙΚΟΛΑΣ Κ. ΜΑΚΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙΚΟΛΑΣ Κ. ΜΑΚΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 170060

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Secretary of ΝΙΚΟΛΑΣ Κ. ΜΑΚΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 214299

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 250014

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 250014

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Secretary of Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.