Α.Α. ΔΑΠΕΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 215694
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
12/12/07
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ (ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 55744

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ (ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ (ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 55744

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ (ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ANASTOS THE GREEK RESTAURANT LIMITED

HE 70946

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Director of ANASTOS THE GREEK RESTAURANT LIMITED

CHIMPUNDU MINING CO. LIMITED

HE 78480

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Director of CHIMPUNDU MINING CO. LIMITED

A. P. A. DEVELOPING CO LIMITED

HE 131458

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Director of A. P. A. DEVELOPING CO LIMITED

A. P. A. DEVELOPING CO LIMITED

HE 131458

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of A. P. A. DEVELOPING CO LIMITED

MOLINITANE LIMITED

HE 132196

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Director of MOLINITANE LIMITED

PEVAMAC ENTERPRISES LIMITED

HE 145252

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Director of PEVAMAC ENTERPRISES LIMITED

C C A T STOREROOMS LTD

HE 191291

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Director of C C A T STOREROOMS LTD

ANASTOS CONSTRUCTION LTD

HE 209125

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Director of ANASTOS CONSTRUCTION LTD

Α.Α. ΔΑΠΕΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

HE 215694

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Director of Α.Α. ΔΑΠΕΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

LETHENMARE HOLDINGS LTD

HE 309196

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Director of LETHENMARE HOLDINGS LTD

A.A.Y. SUNSHINE TRADING LTD

HE 309504

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of A.A.Y. SUNSHINE TRADING LTD

P & A BUSINESS & FINANCIAL CONSULTANTS LTD

HE 345364

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Director of P & A BUSINESS & FINANCIAL CONSULTANTS LTD

P & A BUSINESS & FINANCIAL CONSULTANTS LTD

HE 345364

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ who is Secretary of P & A BUSINESS & FINANCIAL CONSULTANTS LTD

Α.Α. ΔΑΠΕΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

HE 215694

Potentially Related to ΜΑΡΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ who is Secretary of Α.Α. ΔΑΠΕΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "28-02-2021" (1 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument