ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΤΕΛΙΟΣ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 216353
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
17/12/07
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ANDREOU & KARADJIAS CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 54461

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ANDREOU & KARADJIAS CONSTRUCTIONS LIMITED

KOLE STOCKBROKERS LIMITED

HE 77734

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of KOLE STOCKBROKERS LIMITED

KOLE STOCKBROKERS LIMITED

HE 77734

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of KOLE STOCKBROKERS LIMITED

PICCADILLY TILES LIMITED

HE 165396

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of PICCADILLY TILES LIMITED

WOLSTIN LIMITED

HE 175087

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of WOLSTIN LIMITED

WOLSTIN LIMITED

HE 175087

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of WOLSTIN LIMITED

ESCHELION SOFTWARE LIMITED

HE 178557

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of ESCHELION SOFTWARE LIMITED

ESCHELION SOFTWARE LIMITED

HE 178557

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of ESCHELION SOFTWARE LIMITED

WOLSTIN REAL ESTATE LIMITED

HE 182497

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of WOLSTIN REAL ESTATE LIMITED

WOLSTIN REAL ESTATE LIMITED

HE 182497

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of WOLSTIN REAL ESTATE LIMITED

CHRONUS CAPITAL LIMITED

HE 202784

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of CHRONUS CAPITAL LIMITED

CHRONUS CAPITAL LIMITED

HE 202784

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of CHRONUS CAPITAL LIMITED

DE NOVO LIMITED

HE 202790

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of DE NOVO LIMITED

DE NOVO LIMITED

HE 202790

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of DE NOVO LIMITED

DEXTEROUS LIMITED

HE 203124

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of DEXTEROUS LIMITED

DEXTEROUS LIMITED

HE 203124

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of DEXTEROUS LIMITED

VBR GROUP LIMITED

HE 205622

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of VBR GROUP LIMITED

VBR GROUP LIMITED

HE 205622

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of VBR GROUP LIMITED

CHRONUS HOLDINGS LIMITED

HE 209172

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of CHRONUS HOLDINGS LIMITED

CHRONUS HOLDINGS LIMITED

HE 209172

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of CHRONUS HOLDINGS LIMITED

METEOR TRAVEL & TOURS LIMITED

HE 213128

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of METEOR TRAVEL & TOURS LIMITED

METEOR TRAVEL & TOURS LIMITED

HE 213128

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of METEOR TRAVEL & TOURS LIMITED

ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΤΕΛΙΟΣ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 216353

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΤΕΛΙΟΣ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

FUJI FUELS EUROPE LIMITED

HE 218312

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of FUJI FUELS EUROPE LIMITED

FUJI FUELS EUROPE LIMITED

HE 218312

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of FUJI FUELS EUROPE LIMITED

CHRONUS FINANCE LIMITED

HE 219883

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of CHRONUS FINANCE LIMITED

CHRONUS FINANCE LIMITED

HE 219883

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of CHRONUS FINANCE LIMITED

CHRONUS COMMODITIES LIMITED

HE 219891

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of CHRONUS COMMODITIES LIMITED

CHRONUS COMMODITIES LIMITED

HE 219891

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of CHRONUS COMMODITIES LIMITED

MODART MANAGEMENT LIMITED

HE 219897

Potentially Related to ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of MODART MANAGEMENT LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "28-02-2021" (2 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument