ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 22297
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
23/06/84
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ROTOR ELECTRIC LIMITED

HE 8758

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ROTOR ELECTRIC LIMITED

FRIGOGEL LIMITED

HE 11202

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of FRIGOGEL LIMITED

FRIGOGEL LIMITED

HE 11202

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of FRIGOGEL LIMITED

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 22297

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

FRIGOGEL CONSTRUCTION LIMITED

HE 25305

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of FRIGOGEL CONSTRUCTION LIMITED

FRIGOGEL CONSTRUCTION LIMITED

HE 25305

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of FRIGOGEL CONSTRUCTION LIMITED

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68875

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68875

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

STELLA CHICKEN FARM LIMITED

HE 73061

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of STELLA CHICKEN FARM LIMITED

STELLA CHICKEN FARM LIMITED

HE 73061

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of STELLA CHICKEN FARM LIMITED

C. & K. GEORGE LIMITED

HE 76666

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of C. & K. GEORGE LIMITED

RIDCEY FINANCE LIMITED

HE 78018

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of RIDCEY FINANCE LIMITED

GEORGIOU & CHARALAMBIDES (INTERNET CAFE) LIMITED

HE 93324

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GEORGIOU & CHARALAMBIDES (INTERNET CAFE) LIMITED

GEORGIOU & CHARALAMBIDES (INTERNET CAFE) LIMITED

HE 93324

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of GEORGIOU & CHARALAMBIDES (INTERNET CAFE) LIMITED

ETANG TRADING LIMITED

HE 105497

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ETANG TRADING LIMITED

DOMONT MANAGEMENT LIMITED

HE 107997

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of DOMONT MANAGEMENT LIMITED

WAVRIN ENTERPRISES LIMITED

HE 107999

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of WAVRIN ENTERPRISES LIMITED

SAMIM STUD FARM LIMITED

HE 108015

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of SAMIM STUD FARM LIMITED

LEPRON INVESTMENTS LIMITED

HE 108063

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of LEPRON INVESTMENTS LIMITED

CIS WEB VENTURES LIMITED

HE 110633

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of CIS WEB VENTURES LIMITED

WOHLEN TRADING LIMITED

HE 114306

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of WOHLEN TRADING LIMITED

UMTS CONSULTING LIMITED

HE 114912

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of UMTS CONSULTING LIMITED

AGGEV TRADING LIMITED

HE 115014

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of AGGEV TRADING LIMITED

GRELEY INVESTMENTS (OVERSEAS) LIMITED

HE 115234

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of GRELEY INVESTMENTS (OVERSEAS) LIMITED

PRESTERO MANAGEMENT (OVERSEAS) LIMITED

HE 115245

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of PRESTERO MANAGEMENT (OVERSEAS) LIMITED

PROJAN INVESTMENTS LIMITED

HE 115286

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of PROJAN INVESTMENTS LIMITED

RECIPENDE CONSULTANS LIMITED

HE 115588

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of RECIPENDE CONSULTANS LIMITED

WOHLEN MANAGEMENT (OVERSEAS) LIMITED

HE 115646

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of WOHLEN MANAGEMENT (OVERSEAS) LIMITED

VALBONNE HOLDINGS LIMITED

HE 116041

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of VALBONNE HOLDINGS LIMITED

COGNEX INVESTMENTS LIMITED

HE 116064

Potentially Related to ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of COGNEX INVESTMENTS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument