ΦΕΛΙΞ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 224688
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
06/03/08
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΦΕΛΙΞ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 224688

Potentially Related to ΦΕΛΙΞ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ who is Director of ΦΕΛΙΞ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

MEDOCHEMIE LIMITED

HE 7761

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of MEDOCHEMIE LIMITED

LEDANTHI ENTERPRISES CO LIMITED

HE 64778

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of LEDANTHI ENTERPRISES CO LIMITED

ANDI - VENTIS LIMITED

HE 109522

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of ANDI - VENTIS LIMITED

COSTAS G. IGNATIOU ENTERPRISES LIMITED

HE 162906

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of COSTAS G. IGNATIOU ENTERPRISES LIMITED

MAGNA GRAECIA LIMITED

HE 211290

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of MAGNA GRAECIA LIMITED

ΔΕΛΦΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 215757

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΔΕΛΦΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

FERREIRO INVESTMENTS LIMITED

HE 217071

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of FERREIRO INVESTMENTS LIMITED

ΦΕΛΙΞ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 224688

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΦΕΛΙΞ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

MICHAELIDES AGROPLANNING LIMITED

HE 224705

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of MICHAELIDES AGROPLANNING LIMITED

INVRUS (CYPRUS) LIMITED

HE 226868

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of INVRUS (CYPRUS) LIMITED

BIOPHARM TRADING LIMITED

HE 229049

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of BIOPHARM TRADING LIMITED

ΕΝΟΣΙΧΘΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 245484

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΕΝΟΣΙΧΘΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

EMNATCO LIMITED

HE 268641

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of EMNATCO LIMITED

M.M. KIDS WORLD LIMITED

HE 269870

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of M.M. KIDS WORLD LIMITED

ELISSIA BEAUTY SALON LIMITED

HE 276530

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of ELISSIA BEAUTY SALON LIMITED

RICHARDCASTLE CO. LIMITED

HE 276796

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of RICHARDCASTLE CO. LIMITED

R & D GELATISSIMO LIMITED

HE 283672

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of R & D GELATISSIMO LIMITED

SHIP TO SHORE CLOTHING COMPANY LIMITED

HE 320392

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of SHIP TO SHORE CLOTHING COMPANY LIMITED

SHKRED CONSULTING LIMITED

HE 344572

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of SHKRED CONSULTING LIMITED

COSMORAMA TOURIST ENTERPRISES LIMITED

HE 366295

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of COSMORAMA TOURIST ENTERPRISES LIMITED

MEDOCHEMIE KSN LIMITED

ΗΕ 407121

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of MEDOCHEMIE KSN LIMITED

CORBEANCA LIMITED

ΗΕ 403396

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of CORBEANCA LIMITED

A.K. CHOROTHETISIS DEVELOPMENT LIMITED

ΗΕ 403922

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of A.K. CHOROTHETISIS DEVELOPMENT LIMITED

ERATOSTHENES CENTRE OF EXCELLENCE

ΗΕ 407515

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of ERATOSTHENES CENTRE OF EXCELLENCE

AGETIS SUPPLEMENTS LIMITED

HE 110338

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of AGETIS SUPPLEMENTS LIMITED

KA-RTV CY LIMITED

ΗΕ 413135

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of KA-RTV CY LIMITED

Ε.Σ.Ι. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΗΕ 417561

Potentially Related to ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of Ε.Σ.Ι. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "09-03-2021" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument