ΘΥΜΕΛΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 229075
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
15/05/08
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

MAKATEMUS LIMITED

HE 170997

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of MAKATEMUS LIMITED

ΘΥΜΕΛΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 229075

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of ΘΥΜΕΛΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΘΥΜΕΛΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 229075

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΘΥΜΕΛΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

QA TRADING LIMITED

HE 287893

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of QA TRADING LIMITED

QA TRADING LIMITED

HE 287893

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of QA TRADING LIMITED

A. & S.STEPHANIDES TRADING LTD

HE 291529

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Director of A. & S.STEPHANIDES TRADING LTD

A. & S.STEPHANIDES TRADING LTD

HE 291529

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ who is Secretary of A. & S.STEPHANIDES TRADING LTD

ΘΥΜΕΛΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 229075

Potentially Related to ΕΣΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΔΟY who is Director of ΘΥΜΕΛΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "09-03-2021" (2 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument