ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 22973
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
22/10/84
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

HE 2592

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ

S 5274

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is General Partner of ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

S 9750

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is General Partner of ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

T.K. LAURA ENTERPRISES LIMITED

HE 20143

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of T.K. LAURA ENTERPRISES LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 22973

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

LAND - FRIENDS CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 37432

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of LAND - FRIENDS CONSTRUCTIONS LIMITED

LAND - FRIENDS CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 37432

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of LAND - FRIENDS CONSTRUCTIONS LIMITED

ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

HE 40590

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

STONEGATE INVESTMENTS LIMITED

HE 64534

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of STONEGATE INVESTMENTS LIMITED

A. & A. HERACLEOUS ESTATES LIMITED

HE 67503

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of A. & A. HERACLEOUS ESTATES LIMITED

A. & A. HERACLEOUS ESTATES LIMITED

HE 67503

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of A. & A. HERACLEOUS ESTATES LIMITED

IOANNOU, ANASTASSIOU & HERACLEOUS DEVELOPERS LIMITED

HE 71591

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of IOANNOU, ANASTASSIOU & HERACLEOUS DEVELOPERS LIMITED

FINECO LIMITED

HE 73740

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of FINECO LIMITED

FINAD LIMITED

HE 82094

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of FINAD LIMITED

FINAD LIMITED

HE 82094

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of FINAD LIMITED

ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 82483

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

EDIMAR (CYPRUS) LIMITED

HE 86724

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of EDIMAR (CYPRUS) LIMITED

I.M.H. MEDIA LIMITED

HE 86881

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of I.M.H. MEDIA LIMITED

IM INDEPENDENT PRESS LIMITED

HE 88113

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of IM INDEPENDENT PRESS LIMITED

IM INDEPENDENT PRESS LIMITED

HE 88113

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of IM INDEPENDENT PRESS LIMITED

I.M. MAGAZINES LIMITED

HE 88114

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of I.M. MAGAZINES LIMITED

I.M. MAGAZINES LIMITED

HE 88114

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of I.M. MAGAZINES LIMITED

HEARST INDEPENDENT MEDIA PUBLISHING LIMITED

HE 88115

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of HEARST INDEPENDENT MEDIA PUBLISHING LIMITED

HEARST INDEPENDENT MEDIA PUBLISHING LIMITED

HE 88115

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of HEARST INDEPENDENT MEDIA PUBLISHING LIMITED

RUSMAG TRADING LIMITED

HE 89455

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of RUSMAG TRADING LIMITED

RUSMAG TRADING LIMITED

HE 89455

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of RUSMAG TRADING LIMITED

MAGSTEL QUANTITY SURVEYING SERVICES LIMITED

HE 89912

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of MAGSTEL QUANTITY SURVEYING SERVICES LIMITED

A. ERACLEOUS DEVELOPERS LIMITED

HE 95991

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of A. ERACLEOUS DEVELOPERS LIMITED

MDI MOBILE DIALOGUE INTERNATIONAL LTD

HE 101134

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of MDI MOBILE DIALOGUE INTERNATIONAL LTD

A & Y INVESTMENTS & FUNDS LIMITED

HE 110752

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ who is Director of A & Y INVESTMENTS & FUNDS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.