ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 23477
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
07/01/85
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΡΑΠΙΑ

EE 21957

Related to ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΡΑΠΙΑ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23477

Related to ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

M AND C MIDDLE EAST MANAGEMENT SERVICES LIMITED

HE 29203

Related to ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of M AND C MIDDLE EAST MANAGEMENT SERVICES LIMITED

SIMBA MOTORS LIMITED

HE 89641

Related to ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of SIMBA MOTORS LIMITED

S.G. INVESTMENTS LIMITED

HE 130592

Related to ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of S.G. INVESTMENTS LIMITED

IOANNOU & THEODOULOU LIMITED

HE 147292

Related to ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of IOANNOU & THEODOULOU LIMITED

M.M.C.S. PROPERTIES LIMITED

HE 249215

Related to ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of M.M.C.S. PROPERTIES LIMITED

M.M.C.S. PROPERTIES II LIMITED

HE 250764

Related to ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of M.M.C.S. PROPERTIES II LIMITED

MELBERY INVESTMENTS LIMITED

HE 372261

Related to ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MELBERY INVESTMENTS LIMITED

SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONIKI (SEGT) LIMITED

HE 374801

Related to ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONIKI (SEGT) LIMITED

IOANNOU & THEODOULOU SERVICES LTD

HE 375993

Related to ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of IOANNOU & THEODOULOU SERVICES LTD

BQS IOANNOU & ASSOCIATES

S 5512

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of BQS IOANNOU & ASSOCIATES

MOORE STEPHENS STYLIANOU & CO

S 8562

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of MOORE STEPHENS STYLIANOU & CO

MARGARITA & JOHN PROMOTION SERVICES

S 9657

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of MARGARITA & JOHN PROMOTION SERVICES

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ

S 9730

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ

S 10206

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ

JCM IOANNOU & CO

S 10421

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of JCM IOANNOU & CO

YIANNOS IOANNOU STUDIO NINE

EE 15676

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of YIANNOS IOANNOU STUDIO NINE

YIANNOS IOANNOU MOTORS

EE 16529

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of YIANNOS IOANNOU MOTORS

MATTHEOS IOANNOU MOTOR AGENCY LIMITED

HE 19247

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of MATTHEOS IOANNOU MOTOR AGENCY LIMITED

J.J. CLEANER

EE 21894

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of J.J. CLEANER

ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23477

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23477

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

THE BERNOULLI TRADING COMPANY LIMITED

HE 24110

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Assistant Secretary of THE BERNOULLI TRADING COMPANY LIMITED

J J HIGH PLATFORMS

EE 25204

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of J J HIGH PLATFORMS

LEGY IMPORTS-EXPORTS LIMITED

HE 30047

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of LEGY IMPORTS-EXPORTS LIMITED

LEGY IMPORTS-EXPORTS LIMITED

HE 30047

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of LEGY IMPORTS-EXPORTS LIMITED

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΦΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32422

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΦΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.LPRO SOUND & LIGHT

EE 35694

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of G.LPRO SOUND & LIGHT

XS FITNESS CLUB

EE 46766

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of XS FITNESS CLUB

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.