Γ.Φ. ΜΙΧΑΗΛ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 235871
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
12/08/08
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

MANCUNIAN ENTERPRISES LIMITED

HE 24399

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of MANCUNIAN ENTERPRISES LIMITED

MANCUNIAN ENTERPRISES LIMITED

HE 24399

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of MANCUNIAN ENTERPRISES LIMITED

CHRISTOFORIDES & PHOTIOU (CONCRETE) CO. LIMITED

HE 27539

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of CHRISTOFORIDES & PHOTIOU (CONCRETE) CO. LIMITED

ΤΕΤΥΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 31859

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΤΕΤΥΚ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.M. FORMA LIMITED

HE 56174

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of A.M. FORMA LIMITED

Γ. ΜΙΧΑΗΛ & Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 77590

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of Γ. ΜΙΧΑΗΛ & Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

J & F MICHAEL LIMITED

HE 84011

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of J & F MICHAEL LIMITED

NEZA.MO COMPANY LIMITED

HE 139293

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of NEZA.MO COMPANY LIMITED

WMS INVESTMENT FIRM LIMITED

HE 146278

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of WMS INVESTMENT FIRM LIMITED

TELEDOME CYPRUS LIMITED

HE 150238

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of TELEDOME CYPRUS LIMITED

A.M FORMA 3D LIMITED

HE 174342

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of A.M FORMA 3D LIMITED

A.M FORMA 3D LIMITED

HE 174342

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of A.M FORMA 3D LIMITED

RETAIL REALM HOLDINGS LIMITED

HE 177667

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of RETAIL REALM HOLDINGS LIMITED

RETAIL REALM HOLDINGS LIMITED

HE 177667

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of RETAIL REALM HOLDINGS LIMITED

AMLEYWOOD HOLDINGS LIMITED

HE 183094

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of AMLEYWOOD HOLDINGS LIMITED

GL & PT CY HUMAN RESOURCES LIMITED

HE 206553

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of GL & PT CY HUMAN RESOURCES LIMITED

GL & PT CY HUMAN RESOURCES LIMITED

HE 206553

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of GL & PT CY HUMAN RESOURCES LIMITED

ENERMOND LIMITED

HE 207818

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ENERMOND LIMITED

ENERMOND LIMITED

HE 207818

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ENERMOND LIMITED

M. YIANNAKIS & CH. TAKIS TRADING LIMITED

HE 209149

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of M. YIANNAKIS & CH. TAKIS TRADING LIMITED

Γ.Φ. ΜΙΧΑΗΛ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 235871

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of Γ.Φ. ΜΙΧΑΗΛ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ.Φ. ΜΙΧΑΗΛ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 235871

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of Γ.Φ. ΜΙΧΑΗΛ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ELOMARKETS (CYPRUS) LIMITED

HE 257173

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ELOMARKETS (CYPRUS) LIMITED

ELOMARKETS (CYPRUS) LIMITED

HE 257173

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ELOMARKETS (CYPRUS) LIMITED

ENIMEROX OPERATIONS LIMITED

HE 257193

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ENIMEROX OPERATIONS LIMITED

BAZAAR DISCOUNT (CYPRUS) LIMITED

HE 257376

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of BAZAAR DISCOUNT (CYPRUS) LIMITED

BAZAAR DISCOUNT (CYPRUS) LIMITED

HE 257376

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of BAZAAR DISCOUNT (CYPRUS) LIMITED

SWEET MIX LIMITED

HE 373151

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of SWEET MIX LIMITED

SWEET MIX LIMITED

HE 373151

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of SWEET MIX LIMITED

A.M FORMA 4D LIMITED

HE 352755

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of A.M FORMA 4D LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument