Α & Κ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 237337
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
03/09/08
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΡΑΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

S 8866

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΡΑΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΛΕΞΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

S 9873

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of ΑΛΕΞΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

NAG INVESTMENTS

S 10425

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of NAG INVESTMENTS

AVENITA CONFECTIONERY LIMITED

HE 45885

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of AVENITA CONFECTIONERY LIMITED

S.G. CHIPS RECOVERY LIMITED

HE 91465

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of S.G. CHIPS RECOVERY LIMITED

CASA ROSA LIMITED

HE 140129

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of CASA ROSA LIMITED

ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 205341

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 205341

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α & Κ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ

HE 237337

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of Α & Κ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ

Α & Κ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ

HE 237337

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of Α & Κ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ

ALEXIS GEORGIOU CONSTRUCTIONS LTD

HE 262960

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ALEXIS GEORGIOU CONSTRUCTIONS LTD

ALEXIS GEORGIOU CONSTRUCTIONS LTD

HE 262960

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ALEXIS GEORGIOU CONSTRUCTIONS LTD

INCRYPTIA LTD

HE 274436

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of INCRYPTIA LTD

INCRYPTIA LTD

HE 274436

Related to ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of INCRYPTIA LTD

MICHALIS, KYRIAKOS & MICHALIS (INVESTMENTS) LTD

HE 210261

Related to ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ who is Secretary of MICHALIS, KYRIAKOS & MICHALIS (INVESTMENTS) LTD

Α & Κ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ

HE 237337

Related to ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ who is Director of Α & Κ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ

ΚΜ & ΠΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ

HE 237714

Related to ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ who is Director of ΚΜ & ΠΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ

ΚΜ & ΠΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ

HE 237714

Related to ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ who is Secretary of ΚΜ & ΠΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.