ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΝΕΒΕΖΟΣ Δ.Ε.Π.Ε.

Reg. Number:
HE 237442
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
04/09/08
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

MABELSOFT LIMITED

HE 125821

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of MABELSOFT LIMITED

HYDE LIMITED

HE 139263

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of HYDE LIMITED

TIMET LIMITED

HE 182639

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of TIMET LIMITED

AURORIX LIMITED

HE 215019

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Director of AURORIX LIMITED

AURORIX LIMITED

HE 215019

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of AURORIX LIMITED

RIVOLA CONSULTING LTD

HE 227203

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of RIVOLA CONSULTING LTD

SKV FIRST INVESTMENT COMPANY LIMITED

HE 228049

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Director of SKV FIRST INVESTMENT COMPANY LIMITED

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΝΕΒΕΖΟΣ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 237442

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Director of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΝΕΒΕΖΟΣ Δ.Ε.Π.Ε.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΝΕΒΕΖΟΣ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 237442

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΝΕΒΕΖΟΣ Δ.Ε.Π.Ε.

DIMINTER SERVICES LIMITED

HE 260356

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of DIMINTER SERVICES LIMITED

MENA INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LTD

HE 270447

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of MENA INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LTD

Q-CAP HOLDINGS LTD

HE 278641

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of Q-CAP HOLDINGS LTD

TERIKLA HOLDINGS LTD

HE 284287

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of TERIKLA HOLDINGS LTD

REBUSIA HOLDINGS LTD

HE 284391

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of REBUSIA HOLDINGS LTD

DESTAROLA HOLDINGS LTD

HE 289505

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of DESTAROLA HOLDINGS LTD

MASELTOV LTD

HE 292852

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of MASELTOV LTD

BARONINA INVESTMENTS LTD

HE 299059

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of BARONINA INVESTMENTS LTD

VOLYAIK LTD

HE 302659

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of VOLYAIK LTD

OLPM LTD

HE 302660

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of OLPM LTD

DOSELI LIMITED

HE 304190

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of DOSELI LIMITED

SEES AND PARTNERS LTD

HE 310325

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of SEES AND PARTNERS LTD

MSK LOGISTICS LTD

HE 310806

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Director of MSK LOGISTICS LTD

DASITIMA LTD

HE 324480

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of DASITIMA LTD

DUVELA MANAGEMENT LTD

HE 328480

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of DUVELA MANAGEMENT LTD

DOREFINA LTD

HE 331553

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of DOREFINA LTD

F.S.P. INTERSERVE LTD

HE 347921

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Director of F.S.P. INTERSERVE LTD

VIKASIO TRADING LTD

HE 354333

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of VIKASIO TRADING LTD

VISEL CO. LTD

HE 359461

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Director of VISEL CO. LTD

INABEL HOLDING LIMITED

HE 360865

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Director of INABEL HOLDING LIMITED

UG LISKAMEDICAL TRADING LTD

HE 362899

Potentially Related to ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ who is Secretary of UG LISKAMEDICAL TRADING LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "24-03-2021" (2 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument