ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΕΝΟΥ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 237692
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
09/09/08
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ & ΣΙΑ

S 9505

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is General Partner of ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ & ΣΙΑ

DELIAL CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 10292

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of DELIAL CONSTRUCTIONS LIMITED

JURIAL TRADING CO LIMITED

HE 63390

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of JURIAL TRADING CO LIMITED

C.L.S. ALIENS AND CONSULTING SERVICES LIMITED

HE 65455

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of C.L.S. ALIENS AND CONSULTING SERVICES LIMITED

C.L.S. ALIENS AND CONSULTING SERVICES LIMITED

HE 65455

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Secretary of C.L.S. ALIENS AND CONSULTING SERVICES LIMITED

M.A.G.N. MEDITERRANEAN APPLICATIONS GLOBAL NETWORK LIMITED

HE 66867

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of M.A.G.N. MEDITERRANEAN APPLICATIONS GLOBAL NETWORK LIMITED

POLYSYS LIMITED

HE 68091

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Secretary of POLYSYS LIMITED

WERTER PROPERTIES LIMITED

HE 69011

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of WERTER PROPERTIES LIMITED

WERTER PROPERTIES LIMITED

HE 69011

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Secretary of WERTER PROPERTIES LIMITED

SE.VA.COM. CO LIMITED

HE 72891

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Secretary of SE.VA.COM. CO LIMITED

AL & PI CO LIMITED

HE 74832

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of AL & PI CO LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 74916

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

DREIK FISHING LIMITED

HE 77268

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of DREIK FISHING LIMITED

DELSE TRADING CO LIMITED

HE 77517

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of DELSE TRADING CO LIMITED

CYPRUS INSTITUTE OF SPORT SCIENCES AND PHYSICAL EDUCATION LIMITED

HE 78423

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of CYPRUS INSTITUTE OF SPORT SCIENCES AND PHYSICAL EDUCATION LIMITED

GECOR INVESTMENTS LIMITED

HE 78673

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of GECOR INVESTMENTS LIMITED

MED NAVATECH LIMITED

HE 79126

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of MED NAVATECH LIMITED

C.Y.P.AL.S TOURIST MANAGEMENT LIMITED

HE 79432

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of C.Y.P.AL.S TOURIST MANAGEMENT LIMITED

DEMCLEL GEO LIMITED

HE 80282

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of DEMCLEL GEO LIMITED

MAR.MIK TRADING CO LIMITED

HE 80441

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Secretary of MAR.MIK TRADING CO LIMITED

TNUKRA TRADING CO LIMITED

HE 80597

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of TNUKRA TRADING CO LIMITED

D.N.K. SPORTS MARKETING & PROMOTIONS LIMITED

HE 83152

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of D.N.K. SPORTS MARKETING & PROMOTIONS LIMITED

M.C.S.X. COMPUTERIA LIMITED

HE 85884

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of M.C.S.X. COMPUTERIA LIMITED

GRADDICK ENTERPRISES LIMITED

HE 86392

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of GRADDICK ENTERPRISES LIMITED

DNIEPRO RIVER ENTERPRISES LIMITED

HE 93787

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of DNIEPRO RIVER ENTERPRISES LIMITED

V.I. COM LIMITED

HE 95404

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of V.I. COM LIMITED

C.L.I. INVESTMENTS CO LIMITED

HE 96657

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of C.L.I. INVESTMENTS CO LIMITED

ADTS HITEC SOLUTIONS LIMITED

HE 97590

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of ADTS HITEC SOLUTIONS LIMITED

IDYLLIC (K.L.G.) INVESTMENTS LIMITED

HE 101064

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of IDYLLIC (K.L.G.) INVESTMENTS LIMITED

REDPATH LIMITED

HE 101497

Potentially Related to ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ who is Director of REDPATH LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "24-03-2021" (2 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument