ΤΑΣΟΣ Λ. ΚΕΦΑΛΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 23798
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
22/02/85
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ROCK AMOUR ESTATE COMPANY LIMITED

HE 6633

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of ROCK AMOUR ESTATE COMPANY LIMITED

A. TSOKKOS DEVELOPERS LIMITED

HE 12212

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of A. TSOKKOS DEVELOPERS LIMITED

A. TSOKKOS DEVELOPERS LIMITED

HE 12212

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Secretary of A. TSOKKOS DEVELOPERS LIMITED

ABELLA CAMPUS LIMITED

HE 13787

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of ABELLA CAMPUS LIMITED

ABELLA CAMPUS LIMITED

HE 13787

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Secretary of ABELLA CAMPUS LIMITED

SAVOY PROPERTIES LIMITED

HE 14796

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of SAVOY PROPERTIES LIMITED

SAVOY PROPERTIES LIMITED

HE 14796

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Secretary of SAVOY PROPERTIES LIMITED

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED

HE 15543

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Secretary of A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 16134

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED

A. TSOKKOS PROPERTIES & LEISURE LIMITED

HE 16908

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of A. TSOKKOS PROPERTIES & LEISURE LIMITED

A. TSOKKOS PROPERTIES & LEISURE LIMITED

HE 16908

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Secretary of A. TSOKKOS PROPERTIES & LEISURE LIMITED

ODESSA HOTELS LIMITED

HE 21109

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of ODESSA HOTELS LIMITED

ODESSA HOTELS LIMITED

HE 21109

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Secretary of ODESSA HOTELS LIMITED

BETRACO LIMITED

HE 21914

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of BETRACO LIMITED

BETRACO LIMITED

HE 21914

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Secretary of BETRACO LIMITED

ΤΑΣΟΣ Λ. ΚΕΦΑΛΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23798

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of ΤΑΣΟΣ Λ. ΚΕΦΑΛΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ISLANDWIDE HOTEL ENTERPRISES LIMITED

HE 23865

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of ISLANDWIDE HOTEL ENTERPRISES LIMITED

ISLANDWIDE HOTEL ENTERPRISES LIMITED

HE 23865

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Secretary of ISLANDWIDE HOTEL ENTERPRISES LIMITED

MEDIS DEVELOPMENTS LIMITED

HE 26558

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of MEDIS DEVELOPMENTS LIMITED

MEDIS DEVELOPMENTS LIMITED

HE 26558

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Secretary of MEDIS DEVELOPMENTS LIMITED

TASIASUN TOURIST LIMITED

HE 28405

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of TASIASUN TOURIST LIMITED

TASIASUN TOURIST LIMITED

HE 28405

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Secretary of TASIASUN TOURIST LIMITED

SPYROS NICOLAOU HOTELS LIMITED

HE 29550

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of SPYROS NICOLAOU HOTELS LIMITED

TSOVACO HOTELS LIMITED

HE 32011

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Secretary of TSOVACO HOTELS LIMITED

PAPANTONIA ESTATES LIMITED

HE 33431

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of PAPANTONIA ESTATES LIMITED

C.A. HOLDINGS LIMITED

HE 33457

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of C.A. HOLDINGS LIMITED

C.A. HOLDINGS LIMITED

HE 33457

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Secretary of C.A. HOLDINGS LIMITED

ANASTASIA TSOKKOU ESTATES LIMITED

HE 34793

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of ANASTASIA TSOKKOU ESTATES LIMITED

A. TSOKKOS PARADISE LIMITED

HE 40359

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of A. TSOKKOS PARADISE LIMITED

A. TSOKKOS PARADISE LIMITED

HE 40359

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ who is Secretary of A. TSOKKOS PARADISE LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument