ΒΙΟΞΙΛ (ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 23877
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
06/03/85
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΒΙΟΞΙΛ (ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23877

Related to ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΡΑΣΑΜΑΝΗ who is Secretary of ΒΙΟΞΙΛ (ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΒΙΟΞΙΛ (ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23877

Related to ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of ΒΙΟΞΙΛ (ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

G.S. NEOCLEOUS CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LIMITED

HE 150269

Related to ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of G.S. NEOCLEOUS CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.