ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ M. ΣΥΜΕΟΥ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 238852
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
27/09/08
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ M. ΣΥΜΕΟΥ ΛΤΔ

HE 238852

Related to ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ M. ΣΥΜΕΟΥ ΛΤΔ

H.L.S. DEVELOPERS LΙΜΙTΕD

HE 184756

Related to ΕΛΕΝΗ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of H.L.S. DEVELOPERS LΙΜΙTΕD

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ M. ΣΥΜΕΟΥ ΛΤΔ

HE 238852

Related to ΕΛΕΝΗ ΣΥΜΕΟΥ who is Director of ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ M. ΣΥΜΕΟΥ ΛΤΔ

SYMEOU FARMING LTD

HE 274391

Related to ΕΛΕΝΗ ΣΥΜΕΟΥ who is Secretary of SYMEOU FARMING LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.