ΠΕΤΡΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 239477
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
08/10/08
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

DECA PIGGY PRODUCTS LIMITED

HE 16732

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of DECA PIGGY PRODUCTS LIMITED

NTEL NIKOL

EE 17978

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of NTEL NIKOL

V & A NICOLAS STORE LIMITED

HE 46339

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of V & A NICOLAS STORE LIMITED

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΛΑΒΔΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 55419

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΛΑΒΔΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDORA METAL & HEAT CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 74177

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ANDORA METAL & HEAT CONSTRUCTIONS LIMITED

ANDORA METAL & HEAT CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 74177

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of ANDORA METAL & HEAT CONSTRUCTIONS LIMITED

N & P AUTO EXPORTS LIMITED

HE 131135

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of N & P AUTO EXPORTS LIMITED

DELNICOL TRADING LIMITED

HE 155437

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of DELNICOL TRADING LIMITED

SOFNICOS AUTOSERVICES LIMITED

HE 160127

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of SOFNICOS AUTOSERVICES LIMITED

NICHOLAS KYRIAKOU & ASSOCIATES L.L.C.

HE 167096

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of NICHOLAS KYRIAKOU & ASSOCIATES L.L.C.

C.N. KYRIACOU MARKETING CONSULTANCY LTD

HE 172862

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of C.N. KYRIACOU MARKETING CONSULTANCY LTD

TRUTH NOW NGO

HE 197406

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of TRUTH NOW NGO

TRUTH NOW NGO

HE 197406

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is of TRUTH NOW NGO

ELITO PERSONAL TRAINING CENTER LTD

HE 222101

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ELITO PERSONAL TRAINING CENTER LTD

ΠΕΤΡΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

HE 239477

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΠΕΤΡΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

ΠΕΤΡΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

HE 239477

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of ΠΕΤΡΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

DORAN ALUMINIUM & SONS LIMITED

HE 263517

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of DORAN ALUMINIUM & SONS LIMITED

Ν&Ι KYRIAKOU & CHRISTODOULOU LIMITED

HE 268602

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of Ν&Ι KYRIAKOU & CHRISTODOULOU LIMITED

NICOLANDRE TRADING LIMITED

HE 295208

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of NICOLANDRE TRADING LIMITED

Κ.Ν.Κ. ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΤΔ

HE 299098

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of Κ.Ν.Κ. ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΤΔ

TULIP SUNPOWER LIMITED

HE 304841

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of TULIP SUNPOWER LIMITED

TULIP SUNPOWER LIMITED

HE 304841

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of TULIP SUNPOWER LIMITED

RSVP EVENTS CY LTD

HE 365944

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of RSVP EVENTS CY LTD

ACN GLOBAL EXAMINATION SERVICES LIMITED

ΗΕ 391360

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ACN GLOBAL EXAMINATION SERVICES LIMITED

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 126979

Potentially Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

FARM VEGFRUIT MARKETING CO. LIMITED

HE 6324

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of FARM VEGFRUIT MARKETING CO. LIMITED

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΕΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6900

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΕΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

SNAKE BOUTIQUE

EE 7572

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of SNAKE BOUTIQUE

SNAKE COCKTAIL BAR

EE 7612

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of SNAKE COCKTAIL BAR

ESPY MODE

EE 7774

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of ESPY MODE

The data presented might be outdated as the last change date is "24-03-2021" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument