Α.C.I INSURANCE AGENCY LIMITED

Reg. Number:
HE 239803
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
14/10/08
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ - ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 44693

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ - ΛΙΜΙΤΕΔ

ALEXIS CHRISTODOULOU INSURANCES CO LIMITED

HE 57646

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ALEXIS CHRISTODOULOU INSURANCES CO LIMITED

ALEXIS FARMERS LIFE LIMITED

HE 63856

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ALEXIS FARMERS LIFE LIMITED

YIANNAKIS CHRISTODOULOU & SONS RENT A CAR LIMITED

HE 71057

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of YIANNAKIS CHRISTODOULOU & SONS RENT A CAR LIMITED

YIANNAKIS CHRISTODOULOU & SONS RENT A CAR LIMITED

HE 71057

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of YIANNAKIS CHRISTODOULOU & SONS RENT A CAR LIMITED

SULSUN ENTERPRISES LIMITED

HE 83563

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of SULSUN ENTERPRISES LIMITED

VELMASIC ENTERPRISES LIMITED

HE 83654

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of VELMASIC ENTERPRISES LIMITED

SPACESTAR ENTERPRISES LIMITED

HE 83857

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of SPACESTAR ENTERPRISES LIMITED

OUTFAST ENTERPRISES LIMITED

HE 83859

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of OUTFAST ENTERPRISES LIMITED

PROPOUT ENTERPRISES LIMITED

HE 84873

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of PROPOUT ENTERPRISES LIMITED

UPWAY TRADING LIMITED

HE 86259

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of UPWAY TRADING LIMITED

MONUMENTAL ENTERPRISES (OVERSEAS) LIMITED

HE 86802

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of MONUMENTAL ENTERPRISES (OVERSEAS) LIMITED

S.N.I. TRADING LIMITED

HE 107725

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of S.N.I. TRADING LIMITED

EARINOS TRAVEL LIMITED

HE 113345

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of EARINOS TRAVEL LIMITED

A.C.I. SERVICES LIMITED

HE 115997

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of A.C.I. SERVICES LIMITED

TOPONE SERVICES LIMITED

HE 122569

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of TOPONE SERVICES LIMITED

GACS WINBET LIMITED

HE 135525

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of GACS WINBET LIMITED

DOMOFIRM LIMITED

HE 140865

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of DOMOFIRM LIMITED

DOMOFIRM CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 157293

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of DOMOFIRM CONSTRUCTIONS LIMITED

G.M.P.K. DEVELOPMENT LIMITED

HE 159262

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of G.M.P.K. DEVELOPMENT LIMITED

T. THEODOROU AUTOTEST MOTOR SERVICES LIMITED

HE 180715

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of T. THEODOROU AUTOTEST MOTOR SERVICES LIMITED

ILEA HOLDINGS LTD

HE 186995

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ILEA HOLDINGS LTD

Τ.Μ.Χ. REAL ESTATES LIMITED

HE 210487

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of Τ.Μ.Χ. REAL ESTATES LIMITED

Α.C.I INSURANCE AGENCY LIMITED

HE 239803

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of Α.C.I INSURANCE AGENCY LIMITED

EARINOS TRAVEL AGENCY LIMITED

HE 304138

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of EARINOS TRAVEL AGENCY LIMITED

EARINOS TRAVEL AGENCY LIMITED

HE 304138

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of EARINOS TRAVEL AGENCY LIMITED

K.R.A. GLASS WORKS LTD

HE 309189

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of K.R.A. GLASS WORKS LTD

QUERCO VENTURES LIMITED

HE 376062

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of QUERCO VENTURES LIMITED

ERENDIRA LIMITED

ΗΕ 408664

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ERENDIRA LIMITED

DEVCO HOLDINGS LIMITED

ΗΕ 402686

Potentially Related to ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of DEVCO HOLDINGS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument