ΜΑΡΙΑ ΖΑΜΠΑ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 242064
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
18/11/08
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΜΑΡΙΑ ΖΑΜΠΑ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 242064

Related to ΜΑΡΙΑ ΖΑΜΠΑ who is Director of ΜΑΡΙΑ ΖΑΜΠΑ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΑΡΙΑ ΖΑΜΠΑ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 242064

Related to ΜΑΡΙΑ ΖΑΜΠΑ who is Secretary of ΜΑΡΙΑ ΖΑΜΠΑ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Y & M GASTRONOMIE LTD

HE 328106

Related to ΜΑΡΙΑ ΖΑΜΠΑ who is Secretary of Y & M GASTRONOMIE LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.