Κ & Α ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 242415
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
25/11/08
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 14394

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

LIMA COMMUNICATION LIMITED

HE 45927

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of LIMA COMMUNICATION LIMITED

A.S. DEMETRIOU COMPANY LIMITED

HE 57833

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of A.S. DEMETRIOU COMPANY LIMITED

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 90043

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ΑΧΙΛΛΕΑΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

GORNA SYSTEMS LIMITED

HE 90673

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of GORNA SYSTEMS LIMITED

NEW RADIO CAPITAL LIMASSOL CO LIMITED

HE 93460

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of NEW RADIO CAPITAL LIMASSOL CO LIMITED

VISIONLINE TRADING LIMITED

HE 94367

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of VISIONLINE TRADING LIMITED

P.C. INFOMEDIA ENTERTAINMENT LIMITED

HE 95069

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of P.C. INFOMEDIA ENTERTAINMENT LIMITED

AKROASIS LIMITED

HE 120507

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of AKROASIS LIMITED

ΚΗΡΗΘΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 123680

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ΚΗΡΗΘΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

VADIERA ENTERPRISES LIMITED

HE 132678

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of VADIERA ENTERPRISES LIMITED

SHAKE STUDIOS LIMITED

HE 136404

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of SHAKE STUDIOS LIMITED

SHAKE STUDIOS LIMITED

HE 136404

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of SHAKE STUDIOS LIMITED

REMITONIA INVESTMENTS LIMITED

HE 180095

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of REMITONIA INVESTMENTS LIMITED

BLUE ARCHER CO LIMITED

HE 189093

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of BLUE ARCHER CO LIMITED

PLECTRUM GOLD HOLDINGS LIMITED

HE 204786

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of PLECTRUM GOLD HOLDINGS LIMITED

RAVEMIA TRADING LTD

HE 205514

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of RAVEMIA TRADING LTD

RAVEMIA TRADING LTD

HE 205514

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of RAVEMIA TRADING LTD

ELMICO ENTERPRISES LTD

HE 218828

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ELMICO ENTERPRISES LTD

ELMICO ENTERPRISES LTD

HE 218828

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ELMICO ENTERPRISES LTD

SAVENCO ENTERPRISES LTD

HE 232121

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of SAVENCO ENTERPRISES LTD

SAVENCO ENTERPRISES LTD

HE 232121

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of SAVENCO ENTERPRISES LTD

RASEVIA TRADING LTD

HE 232195

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of RASEVIA TRADING LTD

RASEVIA TRADING LTD

HE 232195

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of RASEVIA TRADING LTD

D. A. CAPITAL MEDIA GROUP LTD

HE 240281

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of D. A. CAPITAL MEDIA GROUP LTD

D. A. CAPITAL MEDIA GROUP LTD

HE 240281

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of D. A. CAPITAL MEDIA GROUP LTD

Κ & Α ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΤΔ

HE 242415

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of Κ & Α ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΤΔ

Κ & Α ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΤΔ

HE 242415

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of Κ & Α ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΤΔ

TJK FORUM LIMITED

HE 249890

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of TJK FORUM LIMITED

TJK FORUM LIMITED

HE 249890

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of TJK FORUM LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.