ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ι. ΚΑΤΣΙΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 24591
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
26/06/85
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

UNIFLOOR CO. LIMITED

HE 16693

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of UNIFLOOR CO. LIMITED

UNIFLOOR CO. LIMITED

HE 16693

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of UNIFLOOR CO. LIMITED

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ι. ΚΑΤΣΙΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 24591

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ι. ΚΑΤΣΙΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. Ι. ΑΛΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 35475

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Α. Ι. ΑΛΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ.Ι ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ''Η ΣΟΛΙΑ''

EE 37462

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of Γ.Ι ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ''Η ΣΟΛΙΑ''

ELECTROMATIC CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 2479

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ELECTROMATIC CONSTRUCTIONS LIMITED

VIDEO STAR

EE 4797

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of VIDEO STAR

ΦΙΑΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΟΥ

S 5475

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΦΙΑΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΟΥ

J & A OTTO SERVICE GARAGE

S 5692

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of J & A OTTO SERVICE GARAGE

DREAMLAND RESTAURANT

EE 6326

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of DREAMLAND RESTAURANT

ROSEWOOD BUSINESS FACILITIES CENTER

EE 7342

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ROSEWOOD BUSINESS FACILITIES CENTER

MAGIC VIDEO GAMES

S 9264

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of MAGIC VIDEO GAMES

IOANNOU Y.C. BROS TOOLS AND MACHINERY

S 10503

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of IOANNOU Y.C. BROS TOOLS AND MACHINERY

ΑΔΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 11736

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΑΔΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΔΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 11736

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΑΔΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ.Ι. ΤΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ

EE 11975

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of Γ.Ι. ΤΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ

SOLASTRA SUN-SEA PROPERTIES LIMITED

HE 12520

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of SOLASTRA SUN-SEA PROPERTIES LIMITED

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (ΜΕΜΙΟΣ) ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13028

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (ΜΕΜΙΟΣ) ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (ΜΕΜΙΟΣ) ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13028

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (ΜΕΜΙΟΣ) ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

A. PAPAETIS SERVICES LIMITED

HE 14642

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of A. PAPAETIS SERVICES LIMITED

A. PAPAETIS SERVICES LIMITED

HE 14642

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of A. PAPAETIS SERVICES LIMITED

Y. IOANNOU MUSIC CENTER (I.M.C.)

EE 14755

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of Y. IOANNOU MUSIC CENTER (I.M.C.)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

EE 19456

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

INTERVAL FASHION

EE 19522

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of INTERVAL FASHION

YIANNAKIS IOANNOU TYRE CARE CO LIMITED

HE 21021

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of YIANNAKIS IOANNOU TYRE CARE CO LIMITED

JOANNOU & GEORGHIOU TRADING CO LIMITED

HE 21312

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of JOANNOU & GEORGHIOU TRADING CO LIMITED

G. IOANNOU ELECTRONICS

EE 22869

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of G. IOANNOU ELECTRONICS

TOP OF THE POPS RECORD SHOP LIMITED

HE 23572

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of TOP OF THE POPS RECORD SHOP LIMITED

RENDEZ VOUS RESTAURANT-TAVERN LIMITED

HE 24191

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of RENDEZ VOUS RESTAURANT-TAVERN LIMITED

RENDEZ VOUS RESTAURANT-TAVERN LIMITED

HE 24191

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of RENDEZ VOUS RESTAURANT-TAVERN LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument