Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 25461
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
31/10/85
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

VIODAX LIMITED

HE 21700

Related to ΕΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of VIODAX LIMITED

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 25461

Related to ΕΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΟΙΖΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 55001

Related to ΕΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of ΛΟΙΖΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 25461

Related to ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 25461

Related to ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

CROEX TRAVEL LIMITED

HE 59110

Related to ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Director of CROEX TRAVEL LIMITED

CROEX TRAVEL LIMITED

HE 59110

Related to ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ who is Secretary of CROEX TRAVEL LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.