ΑΚΙΝΗΤΑ Κ. Μ. ΘΩΜΑΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 2588
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
16/06/69
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

THOMAIDES GROUP (HOLDINGS) LIMITED

HE 1644

Related to JULIANA HEATHER VERONICA GYNN who is Director of THOMAIDES GROUP (HOLDINGS) LIMITED

THE SMITHS FOOD GROUP (CYPRUS) LIMITED

HE 1686

Related to JULIANA HEATHER VERONICA GYNN who is Director of THE SMITHS FOOD GROUP (CYPRUS) LIMITED

ΑΚΙΝΗΤΑ Κ. Μ. ΘΩΜΑΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2588

Related to JULIANA HEATHER VERONICA GYNN who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ Κ. Μ. ΘΩΜΑΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

TREND DEVELOPMENT LIMITED

HE 2609

Related to JULIANA HEATHER VERONICA GYNN who is Director of TREND DEVELOPMENT LIMITED

THOMAIDES GROUP (HOLDINGS) LIMITED

HE 1644

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Secretary of THOMAIDES GROUP (HOLDINGS) LIMITED

THE SMITHS FOOD GROUP (CYPRUS) LIMITED

HE 1686

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Secretary of THE SMITHS FOOD GROUP (CYPRUS) LIMITED

ΑΚΙΝΗΤΑ Κ. Μ. ΘΩΜΑΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2588

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Secretary of ΑΚΙΝΗΤΑ Κ. Μ. ΘΩΜΑΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

TREND DEVELOPMENT LIMITED

HE 2609

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Secretary of TREND DEVELOPMENT LIMITED

TOMS FOODS LIMITED

HE 3454

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Director of TOMS FOODS LIMITED

TOMS FOODS LIMITED

HE 3454

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Secretary of TOMS FOODS LIMITED

MYLORD SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 33272

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Director of MYLORD SHIPPING COMPANY LIMITED

MYLORD SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 33272

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Secretary of MYLORD SHIPPING COMPANY LIMITED

THOMBROS CONSULTANTS LIMITED

HE 43997

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Director of THOMBROS CONSULTANTS LIMITED

INAGUA BEACH SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 60424

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Director of INAGUA BEACH SHIPPING COMPANY LIMITED

INAGUA BEACH SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 60424

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Secretary of INAGUA BEACH SHIPPING COMPANY LIMITED

COURSE SHIPPING CO LIMITED

HE 65203

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Director of COURSE SHIPPING CO LIMITED

COURSE SHIPPING CO LIMITED

HE 65203

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Secretary of COURSE SHIPPING CO LIMITED

LEPTON ENTERPRISES LIMITED

HE 73457

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Director of LEPTON ENTERPRISES LIMITED

APPOLOROUZ SHIPPING LIMITED

HE 76473

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Director of APPOLOROUZ SHIPPING LIMITED

APPOLOROUZ SHIPPING LIMITED

HE 76473

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Secretary of APPOLOROUZ SHIPPING LIMITED

GOLDEN FREIGHT SHIPPING LIMITED

HE 77660

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Director of GOLDEN FREIGHT SHIPPING LIMITED

DJ BENEFIT INVESTMENT COMPANY LIMITED

HE 95498

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Secretary of DJ BENEFIT INVESTMENT COMPANY LIMITED

TEAM NOMINEES LIMITED

HE 131645

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Director of TEAM NOMINEES LIMITED

BLANESKA ENTERPRISES LIMITED

HE 135170

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Secretary of BLANESKA ENTERPRISES LIMITED

EASTWOOD TRADING LIMITED

HE 135261

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Secretary of EASTWOOD TRADING LIMITED

MARVELIA INVESTMENTS LIMITED

HE 140791

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Secretary of MARVELIA INVESTMENTS LIMITED

AGN CONSULTING LIMITED

HE 141728

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Director of AGN CONSULTING LIMITED

SOLLO HOLDING (OVERSEAS) LIMITED

HE 142479

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Director of SOLLO HOLDING (OVERSEAS) LIMITED

ST. ANNA ENTERPRISES LIMITED

HE 142737

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Secretary of ST. ANNA ENTERPRISES LIMITED

ENVESTA INVESTMENTS LIMITED

HE 145953

Related to ΑΡΤΕΜΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ who is Secretary of ENVESTA INVESTMENTS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.