ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 25911
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
30/12/85
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

MERINOKNIT LIMITED

HE 2558

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of MERINOKNIT LIMITED

PANTHEON FILMS LIMITED

HE 7921

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of PANTHEON FILMS LIMITED

MONTAZA SNACKS AND SILK PRINTING LIMITED

HE 15134

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of MONTAZA SNACKS AND SILK PRINTING LIMITED

EMF INVESTORS LIMITED

HE 22864

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of EMF INVESTORS LIMITED

EMF INVESTORS LIMITED

HE 22864

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of EMF INVESTORS LIMITED

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 25911

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 25911

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 34756

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

M.G ALLSORTS & PRESS

EE 36669

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of M.G ALLSORTS & PRESS

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 39166

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 39166

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.P. UNITY IN DIVERSITY EVENTS

EE 40621

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of G.P. UNITY IN DIVERSITY EVENTS

ROXANNE'S PLACE

EE 43072

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of ROXANNE'S PLACE

IMPERIAL STOCKBROKERS LIMITED

HE 44843

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of IMPERIAL STOCKBROKERS LIMITED

IMPERIAL STOCKBROKERS LIMITED

HE 44843

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of IMPERIAL STOCKBROKERS LIMITED

GEORGE'S INSTITUDE OF SPIRITUAL DEVELOPMENT

EE 45373

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of GEORGE'S INSTITUDE OF SPIRITUAL DEVELOPMENT

IMPERIAL EUROBROKERS LIMITED

HE 47945

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of IMPERIAL EUROBROKERS LIMITED

IMPERIAL EUROBROKERS LIMITED

HE 47945

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of IMPERIAL EUROBROKERS LIMITED

PANTHEON TRADING LIMITED

HE 88011

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of PANTHEON TRADING LIMITED

J & G PRINTODAY LIMITED

HE 90903

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of J & G PRINTODAY LIMITED

F.P. C.P DREAM TEAM LIMITED

HE 95849

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of F.P. C.P DREAM TEAM LIMITED

F.P. C.P DREAM TEAM LIMITED

HE 95849

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of F.P. C.P DREAM TEAM LIMITED

PANTHEON ENTERTAINMENT LIMITED

HE 104109

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of PANTHEON ENTERTAINMENT LIMITED

PANTHEON ENTERTAINMENT LIMITED

HE 104109

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of PANTHEON ENTERTAINMENT LIMITED

SHINEFOCUS LIMITED

HE 104566

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of SHINEFOCUS LIMITED

SHINEFOCUS LIMITED

HE 104566

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of SHINEFOCUS LIMITED

CUSTOMAX LIMITED

HE 105871

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of CUSTOMAX LIMITED

CUSTOMAX LIMITED

HE 105871

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of CUSTOMAX LIMITED

BULL FUND LIMITED

HE 111810

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of BULL FUND LIMITED

BULL FUND LIMITED

HE 111810

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of BULL FUND LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.