ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ ΣΙΑΚΟΛΑ

Reg. Number:
HE 26003
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
14/01/86
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ZACO ESTATE LIMITED

HE 631

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of ZACO ESTATE LIMITED

LEMECO (DISTRIBUTORS) LIMITED

HE 661

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Director of LEMECO (DISTRIBUTORS) LIMITED

LEMECO (DISTRIBUTORS) LIMITED

HE 661

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of LEMECO (DISTRIBUTORS) LIMITED

AKAMAS LIME COMPANY LIMITED

HE 1691

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of AKAMAS LIME COMPANY LIMITED

DOMEX BUILDING MATERIALS LIMITED

HE 2119

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of DOMEX BUILDING MATERIALS LIMITED

CYPRIAN EXPORTERS (NKS) LIMITED

HE 2279

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Director of CYPRIAN EXPORTERS (NKS) LIMITED

CYPRIAN EXPORTERS (NKS) LIMITED

HE 2279

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of CYPRIAN EXPORTERS (NKS) LIMITED

EMPORSCAN LIMITED

HE 3232

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of EMPORSCAN LIMITED

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC

HE 3987

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC

LARD LTD

HE 7345

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of LARD LTD

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

HE 8958

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

F.W.W. SUPER DEPARTMENT STORES LIMITED

HE 13312

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of F.W.W. SUPER DEPARTMENT STORES LIMITED

DOMEX TECHNICAL LIMITED

HE 14908

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of DOMEX TECHNICAL LIMITED

COMSER LIMITED

HE 16128

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of COMSER LIMITED

ARTVIEW CO. LIMITED

HE 17301

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of ARTVIEW CO. LIMITED

LUTRACO IMPORTS-EXPORTS LIMITED

HE 20638

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of LUTRACO IMPORTS-EXPORTS LIMITED

ΚΟΡΑΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 21100

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of ΚΟΡΑΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

N.K.S. ATHALASSA DEVELOPMENT LIMITED

HE 24199

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of N.K.S. ATHALASSA DEVELOPMENT LIMITED

EMAMECO HOLDINGS LIMITED

HE 25933

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of EMAMECO HOLDINGS LIMITED

ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ ΣΙΑΚΟΛΑ

HE 26003

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ ΣΙΑΚΟΛΑ

ELERMI GENERAL TRADING LIMITED

HE 31420

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Director of ELERMI GENERAL TRADING LIMITED

ELERMI GENERAL TRADING LIMITED

HE 31420

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of ELERMI GENERAL TRADING LIMITED

LIMNI AIR & SEAS TOURIST SERVICES LIMITED

HE 34376

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of LIMNI AIR & SEAS TOURIST SERVICES LIMITED

LIMNI FOODS & FISHERIES LIMITED

HE 35162

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of LIMNI FOODS & FISHERIES LIMITED

ORASIS ESTATES LIMITED

HE 36444

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Director of ORASIS ESTATES LIMITED

ORASIS ESTATES LIMITED

HE 36444

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of ORASIS ESTATES LIMITED

N.K. SHACOLAS TRUSTEE LIMITED

HE 38691

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of N.K. SHACOLAS TRUSTEE LIMITED

TERYMAC LIMITED

HE 53508

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of TERYMAC LIMITED

MARGINA ENTERPRISES CO LIMITED

HE 53575

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of MARGINA ENTERPRISES CO LIMITED

NESCO (HOLDINGS) LIMITED

HE 56828

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ who is Secretary of NESCO (HOLDINGS) LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument