ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΑΝΤΑΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 26519
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
24/03/86
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΑΝΤΑΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26519

Potentially Related to ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΑΝΤΑΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΑΝΤΑΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26519

Potentially Related to ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΑΝΤΑΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

LAMBROS THEODOROU TOP HEAT LIMITED

HE 53455

Potentially Related to ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of LAMBROS THEODOROU TOP HEAT LIMITED

LAMBROS CHROMA LIMITED

HE 157409

Potentially Related to ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of LAMBROS CHROMA LIMITED

LAMBROS CHROMA LIMITED

HE 157409

Potentially Related to ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of LAMBROS CHROMA LIMITED

L.T. DECORWALL LIMITED

HE 186441

Potentially Related to ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of L.T. DECORWALL LIMITED

Α & Ζ ΚΑΝΤΑΡΑ ΛΤΔ

ΗΕ 390595

Potentially Related to ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of Α & Ζ ΚΑΝΤΑΡΑ ΛΤΔ

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΑΝΤΑΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26519

Potentially Related to ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΑΝΤΑΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

THEODOROU & PANAYIOTOU RENTALS LIMITED

HE 36119

Potentially Related to ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of THEODOROU & PANAYIOTOU RENTALS LIMITED

LECOMAR ENTERPRISES LIMITED

HE 147655

Potentially Related to ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of LECOMAR ENTERPRISES LIMITED

THEODOROU AND AIMALKHAIL RECYCLING LTD

HE 293382

Potentially Related to ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of THEODOROU AND AIMALKHAIL RECYCLING LTD

THEODOROU AND AIMALKHAIL RECYCLING LTD

HE 293382

Potentially Related to ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of THEODOROU AND AIMALKHAIL RECYCLING LTD

Α & Ζ ΚΑΝΤΑΡΑ ΛΤΔ

ΗΕ 390595

Potentially Related to ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of Α & Ζ ΚΑΝΤΑΡΑ ΛΤΔ

ROSSO TRADING INVESTMENT LTD.

AE 2547

Potentially Related to ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Authorised Person of ROSSO TRADING INVESTMENT LTD.

BACHMANN TRUST COMPANY LIMITED

AE 2548

Potentially Related to ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Authorised Person of BACHMANN TRUST COMPANY LIMITED

Ε.Γ.Ε.Σ.Α. ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6214

Potentially Related to ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of Ε.Γ.Ε.Σ.Α. ΛΙΜΙΤΕΔ

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΑΝΤΑΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26519

Potentially Related to ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΑΝΤΑΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

THEO SO-MA DEVELOPMENTS LIMITED

HE 32504

Potentially Related to ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of THEO SO-MA DEVELOPMENTS LIMITED

T.H.E.S. DEVELOPMENTS LIMITED

HE 35697

Potentially Related to ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of T.H.E.S. DEVELOPMENTS LIMITED

TOGGED LIMITED

HE 43533

Potentially Related to ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of TOGGED LIMITED

ALKYONIS INVESTMENTS LIMITED

HE 108643

Potentially Related to ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of ALKYONIS INVESTMENTS LIMITED

PETROPAVLOVSK (CYPRUS) LIMITED

HE 137924

Potentially Related to ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of PETROPAVLOVSK (CYPRUS) LIMITED

RUSSIAN TITAN COMPANY LIMITED

HE 142884

Potentially Related to ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of RUSSIAN TITAN COMPANY LIMITED

RUSSIAN TITAN COMPANY LIMITED

HE 142884

Potentially Related to ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of RUSSIAN TITAN COMPANY LIMITED

BRASENOSE SERVICES LIMITED

HE 144854

Potentially Related to ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of BRASENOSE SERVICES LIMITED

BRASENOSE SERVICES LIMITED

HE 144854

Potentially Related to ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of BRASENOSE SERVICES LIMITED

S. THEODOROU ACCOUNTANTS LIMITED

HE 154644

Potentially Related to ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of S. THEODOROU ACCOUNTANTS LIMITED

TYNDA FOREST PRODUCTS LIMITED

HE 155064

Potentially Related to ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of TYNDA FOREST PRODUCTS LIMITED

YAMAL HOLDINGS LIMITED

HE 156257

Potentially Related to ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of YAMAL HOLDINGS LIMITED

YAMAL HOLDINGS LIMITED

HE 156257

Potentially Related to ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of YAMAL HOLDINGS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument