ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ (ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 26787
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
26/04/86
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ (ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26787

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ (ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ) ΛΙΜΙΤΕΔ

MARIOS A. KYRPIANOU ELECTRONICS CO LIMITED

HE 49390

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Secretary of MARIOS A. KYRPIANOU ELECTRONICS CO LIMITED

ELLIPLEX LIMITED

HE 50047

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of ELLIPLEX LIMITED

ELLIPLEX LIMITED

HE 50047

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Secretary of ELLIPLEX LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΚΟΦΙΝΑΚΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 53770

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΚΟΦΙΝΑΚΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

CHR. & K. CHRYSOLAND PAVILION LIMITED

HE 59088

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of CHR. & K. CHRYSOLAND PAVILION LIMITED

POLYDOMICA KYPRIANOU BROS LIMITED

HE 81715

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of POLYDOMICA KYPRIANOU BROS LIMITED

CONTROL-ALT-DELETE LIMITED

HE 98070

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of CONTROL-ALT-DELETE LIMITED

Κ.Γ.Π. "ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΑΓΑΖΙ" ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 103858

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of Κ.Γ.Π. "ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΑΓΑΖΙ" ΛΙΜΙΤΕΔ

V.K. COMPUTERLAND CENTRE LIMITED

HE 120972

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of V.K. COMPUTERLAND CENTRE LIMITED

V.K. COMPUTERLAND CENTRE LIMITED

HE 120972

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Secretary of V.K. COMPUTERLAND CENTRE LIMITED

BUILMAR DEVELOPMENT LIMITED

HE 159991

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of BUILMAR DEVELOPMENT LIMITED

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 174873

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 174873

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Secretary of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

BALTIOR CONSTRUCTION LTD

HE 200643

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of BALTIOR CONSTRUCTION LTD

K.Y.K. BETTING LTD

HE 245082

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of K.Y.K. BETTING LTD

K.Y.K. BETTING LTD

HE 245082

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Secretary of K.Y.K. BETTING LTD

KKFRAN LTD

HE 252372

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of KKFRAN LTD

KKFRAN LTD

HE 252372

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Secretary of KKFRAN LTD

FRESH FRESH FRESH 1 LTD

HE 255447

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Secretary of FRESH FRESH FRESH 1 LTD

U.P.V.C. FENSTER LIMITED

HE 268895

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of U.P.V.C. FENSTER LIMITED

U.P.V.C. FENSTER LIMITED

HE 268895

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Secretary of U.P.V.C. FENSTER LIMITED

E.S. LIFEPRO LIMITED

HE 271501

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of E.S. LIFEPRO LIMITED

CASA DELLA PIZZA LIMITED

HE 297644

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of CASA DELLA PIZZA LIMITED

CASA DELLA PIZZA LIMITED

HE 297644

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Secretary of CASA DELLA PIZZA LIMITED

ADINTECH LTD

HE 298829

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of ADINTECH LTD

GCKG COFFEE CYPRUS LTD

HE 338519

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of GCKG COFFEE CYPRUS LTD

GCKG COFFEE CYPRUS LTD

HE 338519

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Secretary of GCKG COFFEE CYPRUS LTD

LIREMINIA INVESTMENTS LTD

HE 356778

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of LIREMINIA INVESTMENTS LTD

NUTRIAMEAT SUPPLIERS LIMITED

HE 366092

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ who is Director of NUTRIAMEAT SUPPLIERS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument