ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 27365
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
15/07/86
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

KYVIDO (DOUGHNUTS INDUSTRY)

S 1731

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ who is General Partner of KYVIDO (DOUGHNUTS INDUSTRY)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 27365

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

SLIDE NETWORKS LTD

HE 251081

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of SLIDE NETWORKS LTD

OBERION LIMITED

HE 349473

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of OBERION LIMITED

OBERION LIMITED

HE 349473

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of OBERION LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 27365

Related to ΙΟΥΛΙΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 27365

Related to ΙΟΥΛΙΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.