ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 2741
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
26/09/69
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2741

Related to ΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ who is Director of ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2741

Related to ΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ who is Secretary of ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2741

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ who is Director of ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

PAUL & CHRISTOPHER COSMETICS LIMITED

HE 8441

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ who is Director of PAUL & CHRISTOPHER COSMETICS LIMITED

P & A JEWELLERY

S 11497

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ who is General Partner of P & A JEWELLERY

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.