ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 278481
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
13/12/10
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ST. CHARA DEVELOPERS LIMITED

HE 27982

Related to ΓΙΑΝΝΟΥΛΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is Secretary of ST. CHARA DEVELOPERS LIMITED

ST. CHARA HOLDINGS LIMITED

HE 243344

Related to ΓΙΑΝΝΟΥΛΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is Secretary of ST. CHARA HOLDINGS LIMITED

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ

HE 278481

Related to ΓΙΑΝΝΟΥΛΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is Secretary of ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ

J.V. CHRISTOFOROS THEODOULOU DEVELOPERS LTD & IOANNIS STEFANOU

S 11290

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is General Partner of J.V. CHRISTOFOROS THEODOULOU DEVELOPERS LTD & IOANNIS STEFANOU

JONIVO BATH

EE 13149

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is Owner of JONIVO BATH

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 22374

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is Director of ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 22374

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is Secretary of ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Α.Σ.Η. Σ.Β.Η.

EE 24320

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is Owner of ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Α.Σ.Η. Σ.Β.Η.

ELIGRA LAND DEVELOPMENT LIMITED

HE 132108

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is Director of ELIGRA LAND DEVELOPMENT LIMITED

Y & C QUALITY HOUSES LIMITED

HE 159615

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is Director of Y & C QUALITY HOUSES LIMITED

DEMETRIS STEPHANOU LIMITED

HE 173066

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is Director of DEMETRIS STEPHANOU LIMITED

S.G. & G.S. CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENTS LIMITED

HE 179282

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is Director of S.G. & G.S. CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENTS LIMITED

CREHAN LIMITED

HE 199950

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is Director of CREHAN LIMITED

CREHAN LIMITED

HE 199950

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is Assistant Secretary of CREHAN LIMITED

BRAINZONE LIMITED

HE 229093

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is Director of BRAINZONE LIMITED

M.I.E.F. MEDICAL LIMITED

HE 258943

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is Director of M.I.E.F. MEDICAL LIMITED

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ

HE 278481

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is Director of ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ

GEA ELECTROTEL LTD

HE 327975

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is Director of GEA ELECTROTEL LTD

GEA ELECTROTEL LTD

HE 327975

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is Secretary of GEA ELECTROTEL LTD

S.A.K. CARDIORESPIRATORY DIAGNOSTIC AND REHABILITATION CENTER LIMITED

HE 344962

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is Director of S.A.K. CARDIORESPIRATORY DIAGNOSTIC AND REHABILITATION CENTER LIMITED

S.A.K. CARDIORESPIRATORY DIAGNOSTIC AND REHABILITATION CENTER LIMITED

HE 344962

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ who is Secretary of S.A.K. CARDIORESPIRATORY DIAGNOSTIC AND REHABILITATION CENTER LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.