Ε SPINE INVESTMENTS LIMITED

Reg. Number:
HE 279792
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
31/12/10
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

PVC MANAGEMENT & CO

S 12570

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is General Partner of PVC MANAGEMENT & CO

ΜΟΡΦΩ (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 76444

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of ΜΟΡΦΩ (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ

JUFERUS LIMITED

HE 135291

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of JUFERUS LIMITED

PANTAENIUS TRADING LIMITED

HE 142871

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of PANTAENIUS TRADING LIMITED

CASTLEROCK TRUSTEES LIMITED

HE 148178

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of CASTLEROCK TRUSTEES LIMITED

CASTLEROCK TRUSTEES LIMITED

HE 148178

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of CASTLEROCK TRUSTEES LIMITED

MAKCYTON COMMODITIES LIMITED

HE 154648

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of MAKCYTON COMMODITIES LIMITED

MED THESIS MEDICAL INVESTMENTS LTD

HE 174908

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of MED THESIS MEDICAL INVESTMENTS LTD

MED THESIS MEDICAL INVESTMENTS LTD

HE 174908

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of MED THESIS MEDICAL INVESTMENTS LTD

BMSL (CY) LIMITED

HE 198569

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of BMSL (CY) LIMITED

CARATFIN INSURANCE ADVISORS LTD

HE 199305

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of CARATFIN INSURANCE ADVISORS LTD

GKGR MEDICAL INVESTMENTS LTD

HE 203946

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of GKGR MEDICAL INVESTMENTS LTD

VESARA LTD

HE 216014

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of VESARA LTD

DONATIA LTD

HE 224432

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of DONATIA LTD

DI SANTIS LTD

HE 227798

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of DI SANTIS LTD

NEBARIA LIMITED

HE 240081

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of NEBARIA LIMITED

ALKENA LIMITED

HE 240328

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of ALKENA LIMITED

Ε SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279792

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of Ε SPINE INVESTMENTS LIMITED

Ε SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279792

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of Ε SPINE INVESTMENTS LIMITED

I SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279794

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of I SPINE INVESTMENTS LIMITED

I SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279794

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of I SPINE INVESTMENTS LIMITED

C SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279797

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of C SPINE INVESTMENTS LIMITED

C SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279797

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of C SPINE INVESTMENTS LIMITED

H SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279799

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of H SPINE INVESTMENTS LIMITED

H SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279799

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of H SPINE INVESTMENTS LIMITED

F SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279806

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of F SPINE INVESTMENTS LIMITED

F SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279806

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of F SPINE INVESTMENTS LIMITED

A SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279810

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of A SPINE INVESTMENTS LIMITED

A SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279810

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of A SPINE INVESTMENTS LIMITED

J SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279827

Potentially Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of J SPINE INVESTMENTS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument