Ε SPINE INVESTMENTS LIMITED

Reg. Number:
HE 279792
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
31/12/10
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

PVC MANAGEMENT & CO

S 12570

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is General Partner of PVC MANAGEMENT & CO

ΜΟΡΦΩ (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 76444

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of ΜΟΡΦΩ (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ

JUFERUS LIMITED

HE 135291

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of JUFERUS LIMITED

PANTAENIUS TRADING LIMITED

HE 142871

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of PANTAENIUS TRADING LIMITED

CASTLEROCK TRUSTEES LIMITED

HE 148178

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of CASTLEROCK TRUSTEES LIMITED

CASTLEROCK TRUSTEES LIMITED

HE 148178

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of CASTLEROCK TRUSTEES LIMITED

MAKCYTON COMMODITIES LIMITED

HE 154648

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of MAKCYTON COMMODITIES LIMITED

MED THESIS MEDICAL INVESTMENTS LTD

HE 174908

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of MED THESIS MEDICAL INVESTMENTS LTD

MED THESIS MEDICAL INVESTMENTS LTD

HE 174908

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of MED THESIS MEDICAL INVESTMENTS LTD

BMSL (CY) LIMITED

HE 198569

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of BMSL (CY) LIMITED

CARATFIN INSURANCE ADVISORS LTD

HE 199305

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of CARATFIN INSURANCE ADVISORS LTD

GKGR MEDICAL INVESTMENTS LTD

HE 203946

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of GKGR MEDICAL INVESTMENTS LTD

VESARA LTD

HE 216014

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of VESARA LTD

VESARA LTD

HE 216014

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of VESARA LTD

DONATIA LTD

HE 224432

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of DONATIA LTD

DI SANTIS LTD

HE 227798

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of DI SANTIS LTD

NEBARIA LIMITED

HE 240081

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of NEBARIA LIMITED

ALKENA LIMITED

HE 240328

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of ALKENA LIMITED

Ε SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279792

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of Ε SPINE INVESTMENTS LIMITED

Ε SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279792

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of Ε SPINE INVESTMENTS LIMITED

I SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279794

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of I SPINE INVESTMENTS LIMITED

I SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279794

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of I SPINE INVESTMENTS LIMITED

C SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279797

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of C SPINE INVESTMENTS LIMITED

C SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279797

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of C SPINE INVESTMENTS LIMITED

H SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279799

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of H SPINE INVESTMENTS LIMITED

H SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279799

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of H SPINE INVESTMENTS LIMITED

F SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279806

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of F SPINE INVESTMENTS LIMITED

F SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279806

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of F SPINE INVESTMENTS LIMITED

A SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279810

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of A SPINE INVESTMENTS LIMITED

A SPINE INVESTMENTS LIMITED

HE 279810

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of A SPINE INVESTMENTS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.