Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΙΝΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 28465
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
16/12/86
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΣΧΟΛΗ ΣΙΩΦΕΡ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

EE 3024

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of ΣΧΟΛΗ ΣΙΩΦΕΡ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

G. THEODOROU PLASTICS & CO

S 9407

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Limited Partner of G. THEODOROU PLASTICS & CO

THEODOROU ALUMINIUM FABRICATION LIMITED

HE 11888

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of THEODOROU ALUMINIUM FABRICATION LIMITED

D & S STYLE MASTER FURNITURE CO. LIMITED

HE 12043

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of D & S STYLE MASTER FURNITURE CO. LIMITED

D & S STYLE MASTER FURNITURE CO. LIMITED

HE 12043

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of D & S STYLE MASTER FURNITURE CO. LIMITED

Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΙΝΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 28465

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΙΝΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.A.A. ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

EE 35484

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of A.A.A. ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

Φ. & Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 36123

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of Φ. & Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

BLACK ROSE FLOWER SHOP LIMITED

HE 69241

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of BLACK ROSE FLOWER SHOP LIMITED

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 130078

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

NEPTUNE BLUE LIMITED

HE 144555

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of NEPTUNE BLUE LIMITED

EL-MAR ENTERPRISES LIMITED

HE 160893

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of EL-MAR ENTERPRISES LIMITED

EL-MAR ENTERPRISES LIMITED

HE 160893

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of EL-MAR ENTERPRISES LIMITED

A.T. (PALEKYTHRO) ESTATES LTD

HE 185059

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of A.T. (PALEKYTHRO) ESTATES LTD

A.T. (PALEKYTHRO) ESTATES LTD

HE 185059

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of A.T. (PALEKYTHRO) ESTATES LTD

PM SITE SERVICES INTERNATIONAL LTD

HE 251485

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of PM SITE SERVICES INTERNATIONAL LTD

PETER NOLAN & ASSOCIATES LTD

HE 253163

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of PETER NOLAN & ASSOCIATES LTD

QTIP LTD

HE 254047

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of QTIP LTD

DECOPLANTA LTD

HE 258386

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of DECOPLANTA LTD

DECOPLANTA LTD

HE 258386

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of DECOPLANTA LTD

TECLADO LTD

HE 269527

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of TECLADO LTD

TECLADO LTD

HE 269527

Related to ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of TECLADO LTD

THEODOROS THEODOROU MOTOR AGENCIES

EE 5226

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of THEODOROS THEODOROU MOTOR AGENCIES

ANDREAS THEODOROU ESTATE CO. LIMITED

HE 5528

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of ANDREAS THEODOROU ESTATE CO. LIMITED

JOHN TH. THEODOROU HOLIDAY GROUNDS & CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 6810

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of JOHN TH. THEODOROU HOLIDAY GROUNDS & CONSTRUCTIONS LIMITED

SOLO FASHION

EE 6844

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of SOLO FASHION

THEODOROU BROS SOUVENIRS

S 8603

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is General Partner of THEODOROU BROS SOUVENIRS

THEODOROU JEWELLERY

EE 8650

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of THEODOROU JEWELLERY

Θ. Θ. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

EE 10093

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of Θ. Θ. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΑΒΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

S 10247

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is General Partner of ΜΑΒΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.