ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κ.Σ.ΕΕΚ

Reg. Number:
HE 286803
Type:
Limited Company
Sub-Type:
By Guarantee without Share Capital
Registration Date:
11/05/11
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΤΕΧΝΟΤΟΜΙΑ

EE 21381

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Owner of ΤΕΧΝΟΤΟΜΙΑ

A.M. BIOENERGY

EE 31454

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Owner of A.M. BIOENERGY

BOOMERTEL

EE 34164

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Owner of BOOMERTEL

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΛΥΣΗΣ Α.Λ.Μ.

EE 43678

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Owner of ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΛΥΣΗΣ Α.Λ.Μ.

ΤΕΡΨΗ & ΓΝΩΣΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 75209

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of ΤΕΡΨΗ & ΓΝΩΣΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ELECTROMAGNETIC VALLEY LIMITED

HE 86473

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of ELECTROMAGNETIC VALLEY LIMITED

RTD TALOS LIMITED

HE 115315

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of RTD TALOS LIMITED

EULPA LIMITED

HE 141324

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of EULPA LIMITED

D.T. DIABETES RESEARCH TECHNOLOGIES LIMITED

HE 149035

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of D.T. DIABETES RESEARCH TECHNOLOGIES LIMITED

LONFEX ENTERPRISES LIMITED

HE 151450

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of LONFEX ENTERPRISES LIMITED

PYTHAGORAS ENGINEERING LIMITED

HE 157228

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of PYTHAGORAS ENGINEERING LIMITED

ATLANTIS INFORMATION SYSTEMS TECHNOLOGIES LIMITED

HE 158557

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of ATLANTIS INFORMATION SYSTEMS TECHNOLOGIES LIMITED

ATLANTIS INFORMATION SYSTEMS TECHNOLOGIES LIMITED

HE 158557

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Secretary of ATLANTIS INFORMATION SYSTEMS TECHNOLOGIES LIMITED

Τ.Χ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 158735

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of Τ.Χ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.A.G. VILLAGE BASKET LIMITED

HE 162230

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of A.A.G. VILLAGE BASKET LIMITED

A.A.G. VILLAGE BASKET LIMITED

HE 162230

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Secretary of A.A.G. VILLAGE BASKET LIMITED

AGENCOR INFORMATION SYSTEMS LIMITED

HE 165085

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of AGENCOR INFORMATION SYSTEMS LIMITED

DACTOLIVE LIMITED

HE 183233

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Secretary of DACTOLIVE LIMITED

Α. Χ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 220182

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of Α. Χ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. Χ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 220182

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Secretary of Α. Χ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

PROTECHNA LIMITED

HE 224471

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of PROTECHNA LIMITED

PROTECHNA LIMITED

HE 224471

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Secretary of PROTECHNA LIMITED

GLASMUTEN ENTERPRISES LIMITED

HE 224910

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of GLASMUTEN ENTERPRISES LIMITED

OMIROSOFT LIMITED

HE 228853

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Secretary of OMIROSOFT LIMITED

KEΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΛΑΤΩΝ ΛΤΔ

HE 261714

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of KEΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΛΑΤΩΝ ΛΤΔ

KEΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΛΑΤΩΝ ΛΤΔ

HE 261714

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is of KEΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΛΑΤΩΝ ΛΤΔ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κ.Σ.ΕΕΚ

HE 286803

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κ.Σ.ΕΕΚ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κ.Σ.ΕΕΚ

HE 286803

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is of ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κ.Σ.ΕΕΚ

LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES (CYPRUS) PLC

HE 296706

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES (CYPRUS) PLC

CYBAN CYPRUS BUSINESS ANGELS NETWORK LTD

HE 312662

Potentially Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of CYBAN CYPRUS BUSINESS ANGELS NETWORK LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument