''Κ'' ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 289071
Type:
Limited Company
Sub-Type:
By Guarantee without Share Capital
Registration Date:
20/06/11
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

''Κ'' ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

HE 289071

Related to ΕΥΔΟΞΙΑ ΦΑΣΟΥΛΑ who is of ''Κ'' ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

''Κ'' ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

HE 289071

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ who is of ''Κ'' ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

GLOBAL STAR S.A.

AE 1645

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Authorised Person of GLOBAL STAR S.A.

M.C. INNERDESIGNS SERVICES

EE 7824

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Owner of M.C. INNERDESIGNS SERVICES

E ANTONIOU M. CONSTANTINIDES ASSOCIATES INTERIOR DESIGNERS

S 8887

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is General Partner of E ANTONIOU M. CONSTANTINIDES ASSOCIATES INTERIOR DESIGNERS

FASCINATION HAIR STUDIO

EE 11104

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Owner of FASCINATION HAIR STUDIO

CHRIS CONSTANTINIDES & ASSOCIATES

S 12155

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is General Partner of CHRIS CONSTANTINIDES & ASSOCIATES

KYR. CONSTANTINIDES & CO. LIMITED

HE 16238

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Director of KYR. CONSTANTINIDES & CO. LIMITED

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 18774

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Secretary of ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

TEMPO PIANO HOUSE

EE 23729

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Owner of TEMPO PIANO HOUSE

STEFANOS HOTEL APARTMENTS LIMITED

HE 28093

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Director of STEFANOS HOTEL APARTMENTS LIMITED

RAPID ELECTRONICS LIMITED

HE 29646

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Director of RAPID ELECTRONICS LIMITED

RAPID ELECTRONICS LIMITED

HE 29646

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Secretary of RAPID ELECTRONICS LIMITED

COMAR GENERAL TRADING LIMITED

HE 31384

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Director of COMAR GENERAL TRADING LIMITED

A.C. ANTONIADES (TRADING) LIMITED

HE 36469

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Director of A.C. ANTONIADES (TRADING) LIMITED

INSIGNIA TRADING LIMITED

HE 95410

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Director of INSIGNIA TRADING LIMITED

D.DIVINE TRADING CO. LIMITED

HE 115405

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Director of D.DIVINE TRADING CO. LIMITED

TH. SOPHOCLEOUS ENTERPRISES LIMITED

HE 161050

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Secretary of TH. SOPHOCLEOUS ENTERPRISES LIMITED

''Κ'' ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

HE 289071

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Director of ''Κ'' ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

''Κ'' ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

HE 289071

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Secretary of ''Κ'' ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

''Κ'' ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

HE 289071

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is of ''Κ'' ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

CC DIRECTCY LTD

HE 309431

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Director of CC DIRECTCY LTD

CC&A CORPORATIONCYPRUS LTD

HE 309436

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Secretary of CC&A CORPORATIONCYPRUS LTD

CC&A AUDITORS LTD

HE 360428

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Director of CC&A AUDITORS LTD

BIOLAND ENERGY PYROLYSIS LIMITED

HE 362681

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Director of BIOLAND ENERGY PYROLYSIS LIMITED

BIOLAND ENERGY PYROLYSIS LIMITED

HE 362681

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Secretary of BIOLAND ENERGY PYROLYSIS LIMITED

BIOLAND PROJECT 17 LIMITED

HE 374222

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Secretary of BIOLAND PROJECT 17 LIMITED

BIOLAND PROJECT 20 LIMITED

HE 374223

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Secretary of BIOLAND PROJECT 20 LIMITED

BIOLAND PROJECT 23 LIMITED

HE 374233

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Secretary of BIOLAND PROJECT 23 LIMITED

BIOLAND PROJECT 18 LIMITED

HE 374258

Related to ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ who is Secretary of BIOLAND PROJECT 18 LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.