ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Δ.Ε.Π.Ε.

Reg. Number:
HE 289681
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
29/06/11
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

CASTLEROCK TRUSTEES LIMITED

HE 148178

Related to ΜΑΝΟΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of CASTLEROCK TRUSTEES LIMITED

ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 289681

Related to ΜΑΝΟΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Δ.Ε.Π.Ε.

MARITHEMA LIMITED

HE 310317

Related to ΜΑΝΟΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of MARITHEMA LIMITED

MARITHEMA NOMINEE SERVICES LIMITED

HE 344275

Related to ΜΑΝΟΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of MARITHEMA NOMINEE SERVICES LIMITED

MCM FUND LTD

HE 363972

Related to ΜΑΝΟΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of MCM FUND LTD

MCM FUND LTD

HE 363972

Related to ΜΑΝΟΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of MCM FUND LTD

MCM TRUST LIMITED

HE 353354

Related to ΜΑΝΟΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of MCM TRUST LIMITED

M.A.Z. ASSET MANAGEMENT LTD

ΗΕ 406264

Related to ΜΑΝΟΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of M.A.Z. ASSET MANAGEMENT LTD

M.A.Z. ASSET MANAGEMENT LTD

ΗΕ 406264

Related to ΜΑΝΟΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of M.A.Z. ASSET MANAGEMENT LTD

ΣΤΕΛΙΟΣ Μ. ΙΟΡΔΑΝΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13286

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of ΣΤΕΛΙΟΣ Μ. ΙΟΡΔΑΝΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ARMA AUTO PUBLICATIONS LIMITED

HE 28672

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of ARMA AUTO PUBLICATIONS LIMITED

EVMECO TRADING LIMITED

HE 33733

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of EVMECO TRADING LIMITED

SPACO ASSURANCE LIMITED

HE 76669

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of SPACO ASSURANCE LIMITED

S M & L H TRUSTEES LIMITED

HE 96740

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of S M & L H TRUSTEES LIMITED

STELIOS IORDANOU TRADING LIMITED

HE 105430

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of STELIOS IORDANOU TRADING LIMITED

ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 289681

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Δ.Ε.Π.Ε.

PVC MANAGEMENT & CO

S 12570

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is General Partner of PVC MANAGEMENT & CO

ΜΟΡΦΩ (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 76444

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of ΜΟΡΦΩ (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ

JUFERUS LIMITED

HE 135291

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of JUFERUS LIMITED

PANTAENIUS TRADING LIMITED

HE 142871

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of PANTAENIUS TRADING LIMITED

CASTLEROCK TRUSTEES LIMITED

HE 148178

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of CASTLEROCK TRUSTEES LIMITED

CASTLEROCK TRUSTEES LIMITED

HE 148178

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of CASTLEROCK TRUSTEES LIMITED

MAKCYTON COMMODITIES LIMITED

HE 154648

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of MAKCYTON COMMODITIES LIMITED

MED THESIS MEDICAL INVESTMENTS LTD

HE 174908

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of MED THESIS MEDICAL INVESTMENTS LTD

MED THESIS MEDICAL INVESTMENTS LTD

HE 174908

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of MED THESIS MEDICAL INVESTMENTS LTD

BMSL (CY) LIMITED

HE 198569

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of BMSL (CY) LIMITED

CARATFIN INSURANCE ADVISORS LTD

HE 199305

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of CARATFIN INSURANCE ADVISORS LTD

GKGR MEDICAL INVESTMENTS LTD

HE 203946

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of GKGR MEDICAL INVESTMENTS LTD

VESARA LTD

HE 216014

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of VESARA LTD

VESARA LTD

HE 216014

Related to ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of VESARA LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.