ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 289781
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
01/07/11
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

IVISSONIA LIMITED

HE 183540

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ who is Secretary of IVISSONIA LIMITED

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ ΛΤΔ

HE 289781

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ who is Director of ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ ΛΤΔ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ ΛΤΔ

HE 289781

Related to ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ who is Secretary of ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ ΛΤΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.