ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ & ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 29595
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
11/05/87
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΕΝΩΣΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΨΑΛΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

S 3040

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is General Partner of ΕΝΩΣΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΨΑΛΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

G. P. FOTOFLEX STUDIO

EE 5218

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Owner of G. P. FOTOFLEX STUDIO

VIEWPLAN PRODUCTIONS

EE 8989

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Owner of VIEWPLAN PRODUCTIONS

G & A BELLA PAPHIA RESTAURANT (PAPHOS)

EE 10956

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Owner of G & A BELLA PAPHIA RESTAURANT (PAPHOS)

G. PHILIPPOU LA PIAZETTA RESTAURANT

EE 12944

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Owner of G. PHILIPPOU LA PIAZETTA RESTAURANT

G. PH. KAVOS (LATSI) RESTAURANT

EE 14384

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Owner of G. PH. KAVOS (LATSI) RESTAURANT

BREDERO SHAW MIDDLE EAST LIMITED

HE 15082

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of BREDERO SHAW MIDDLE EAST LIMITED

SAFCO BUILDING CONTRACTORS LIMITED

HE 15892

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of SAFCO BUILDING CONTRACTORS LIMITED

CHANNEL LINK SERVICES

EE 17650

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Owner of CHANNEL LINK SERVICES

PHILIPPOS GEORGIOU LIMITED

HE 21691

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Secretary of PHILIPPOS GEORGIOU LIMITED

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ & ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 29595

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ & ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ & ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 29595

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Secretary of ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ & ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

FILIPPOU & KYPRIANIDES TOURIST ENTERPRISES LIMITED

HE 43634

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of FILIPPOU & KYPRIANIDES TOURIST ENTERPRISES LIMITED

AKIDA CONCRETE LIMITED

HE 83994

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of AKIDA CONCRETE LIMITED

AKIDA CONCRETE LIMITED

HE 83994

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Secretary of AKIDA CONCRETE LIMITED

Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 87544

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

NEARCHOS PETROU ENTERPRISES LIMITED

HE 121462

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Secretary of NEARCHOS PETROU ENTERPRISES LIMITED

VALFONDA HOLDINGS LIMITED

HE 135903

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of VALFONDA HOLDINGS LIMITED

ALAN RESTAURANTS LIMITED

HE 138539

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Secretary of ALAN RESTAURANTS LIMITED

STARBASE LIMITED

HE 142837

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of STARBASE LIMITED

FENDER RED (CYPRUS) LIMITED

HE 142848

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Secretary of FENDER RED (CYPRUS) LIMITED

GOSOFT LIMITED

HE 145283

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of GOSOFT LIMITED

STREAMCORE LIMITED

HE 154586

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of STREAMCORE LIMITED

F. APLAS PROPERTIES LIMITED

HE 155815

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Secretary of F. APLAS PROPERTIES LIMITED

TOPMEDS MANAGEMENT LIMITED

HE 157991

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of TOPMEDS MANAGEMENT LIMITED

HULLBITT LIMITED

HE 158758

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of HULLBITT LIMITED

AQUIS LIMITED

HE 164283

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of AQUIS LIMITED

S. SAVVAS BAKERY LIMITED

HE 164307

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Secretary of S. SAVVAS BAKERY LIMITED

A & B ATHANASIOU LIMITED

HE 165338

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Secretary of A & B ATHANASIOU LIMITED

DRAMATO HOLDINGS LIMITED

HE 166123

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of DRAMATO HOLDINGS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.