ΝΕ.ΞΕ.ΝΙ. ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 299171
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
30/12/11
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

KALPAN TOURS LIMITED

HE 31298

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of KALPAN TOURS LIMITED

KALPAN TOURS LIMITED

HE 31298

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Secretary of KALPAN TOURS LIMITED

ORESTIS HOTELS & CATERING LIMITED

HE 35513

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of ORESTIS HOTELS & CATERING LIMITED

CASAMBLANCA MOTORS LIMITED

HE 49048

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of CASAMBLANCA MOTORS LIMITED

TIME IS MONEY FINANCIAL SERVICES LIMITED

HE 110015

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of TIME IS MONEY FINANCIAL SERVICES LIMITED

ΝΕ.ΞΕ.ΝΙ. ΛΤΔ

HE 299171

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of ΝΕ.ΞΕ.ΝΙ. ΛΤΔ

ΝΕ.ΞΕ.ΝΙ. ΛΤΔ

HE 299171

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Secretary of ΝΕ.ΞΕ.ΝΙ. ΛΤΔ

A. & K. KALLENOS ESTATES LTD

HE 310827

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of A. & K. KALLENOS ESTATES LTD

A. & K. KALLENOS ESTATES LTD

HE 310827

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Secretary of A. & K. KALLENOS ESTATES LTD

KALPAN TOURS LIMITED

HE 31298

Related to ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΛΕΝΟΥ who is Director of KALPAN TOURS LIMITED

ΝΕ.ΞΕ.ΝΙ. ΛΤΔ

HE 299171

Related to ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΛΕΝΟΥ who is Director of ΝΕ.ΞΕ.ΝΙ. ΛΤΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.