Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 30477
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
25/09/87
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 30477

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 30477

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

LYCACHAT HELLAS & CYPRUS LIMITED

HE 367400

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of LYCACHAT HELLAS & CYPRUS LIMITED

REMITIX LIMITED

HE 368662

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of REMITIX LIMITED

INTER AFRICA LIMITED

HE 368743

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of INTER AFRICA LIMITED

DMVK CORPORATION LIMITED

HE 373013

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of DMVK CORPORATION LIMITED

CORPULSE SERVICES LIMITED

HE 374640

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of CORPULSE SERVICES LIMITED

COSMOBRANDS HOLDINGS LIMITED

HE 381497

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of COSMOBRANDS HOLDINGS LIMITED

CHOREOTRAVEL HOLDINGS LIMITED

ΗΕ 409110

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of CHOREOTRAVEL HOLDINGS LIMITED

EARL (CYPRUS) CD LIMITED

ΗΕ 401083

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of EARL (CYPRUS) CD LIMITED

PALLIDUS EUROPEAN INVESTMENTS (CY) LTD

ΗΕ 396614

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of PALLIDUS EUROPEAN INVESTMENTS (CY) LTD

PALLIDUS EUROPEAN INVESTMENTS (CY) LTD

ΗΕ 396614

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of PALLIDUS EUROPEAN INVESTMENTS (CY) LTD

EARL TRUST (CYPRUS) LIMITED

ΗΕ 397594

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of EARL TRUST (CYPRUS) LIMITED

PALLIDUS CYPRUS INVESTMENTS LIMITED

ΗΕ 411588

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of PALLIDUS CYPRUS INVESTMENTS LIMITED

DKAI HOLDINGS LIMITED

ΗΕ 413616

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of DKAI HOLDINGS LIMITED

TAMBOTI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

ΗΕ 414522

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of TAMBOTI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

SILVER ISLAND YOGA LIMITED

ΗΕ 415123

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of SILVER ISLAND YOGA LIMITED

VANOVITA HOLDINGS LIMITED

ΗΕ 416301

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of VANOVITA HOLDINGS LIMITED

VANOVITA HOLDINGS LIMITED

ΗΕ 416301

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of VANOVITA HOLDINGS LIMITED

BATELEUR HOLDINGS LIMITED

ΗΕ 416304

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of BATELEUR HOLDINGS LIMITED

BATELEUR HOLDINGS LIMITED

ΗΕ 416304

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of BATELEUR HOLDINGS LIMITED

MARISEL HOLDINGS LIMITED

ΗΕ 416309

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of MARISEL HOLDINGS LIMITED

MARISEL HOLDINGS LIMITED

ΗΕ 416309

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of MARISEL HOLDINGS LIMITED

TOTAL TRADER LTD

ΗΕ 419043

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of TOTAL TRADER LTD

TOYGER VENTURES LIMITED

ΗΕ 413202

Potentially Related to ΜΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of TOYGER VENTURES LIMITED

DESIGNS INTERNATIONAL LIMITED

AE 2253

Potentially Related to ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of DESIGNS INTERNATIONAL LIMITED

DESIGNS INTERNATIONAL LIMITED

AE 2253

Potentially Related to ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Secretary of DESIGNS INTERNATIONAL LIMITED

DESIGNS INTERNATIONAL LIMITED

AE 2253

Potentially Related to ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Authorised Person of DESIGNS INTERNATIONAL LIMITED

TAKIS PANAYIOTOU ESTATES LIMITED

HE 6095

Potentially Related to ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is Director of TAKIS PANAYIOTOU ESTATES LIMITED

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & DEMIAN

S 7719

Potentially Related to ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ who is General Partner of ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & DEMIAN

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (5 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument