ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 30684
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
02/11/87
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 30684

Potentially Related to ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΤΗΣ who is Director of ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 30684

Potentially Related to ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΤΗΣ who is Secretary of ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 30684

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

L.L. NAVY BLUE LIMITED

HE 54288

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of L.L. NAVY BLUE LIMITED

L & A SOUND & VISION LIMITED

HE 86408

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of L & A SOUND & VISION LIMITED

L.M.A. ELECTRONIC DEVICES LIMITED

HE 168168

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of L.M.A. ELECTRONIC DEVICES LIMITED

C.L.C. SOLAR INVESTMENTS LIMITED

HE 299975

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of C.L.C. SOLAR INVESTMENTS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument