ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 30853
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
23/11/87
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 30853

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΑΣΤΟΡΟΥΔΗΣ, ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ

S 8205

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is General Partner of ΜΑΣΤΟΡΟΥΔΗΣ, ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ

PANLEM TRADING LIMITED

HE 17750

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of PANLEM TRADING LIMITED

M.E.T.S. MIDDLE EAST TRADING SERVICES LIMITED

HE 18303

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of M.E.T.S. MIDDLE EAST TRADING SERVICES LIMITED

LINEO ESTATE LIMITED

HE 20856

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of LINEO ESTATE LIMITED

LINEO ESTATE LIMITED

HE 20856

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of LINEO ESTATE LIMITED

DALBANI TRADING COMPANY LIMITED

HE 21866

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of DALBANI TRADING COMPANY LIMITED

E.M.A. FASHIONS LIMITED

HE 28863

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of E.M.A. FASHIONS LIMITED

SAGE CONTRACTING AND PROMOTING LIMITED

HE 29619

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of SAGE CONTRACTING AND PROMOTING LIMITED

SAGE CONTRACTING AND PROMOTING LIMITED

HE 29619

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of SAGE CONTRACTING AND PROMOTING LIMITED

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 30853

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

DEMPSI ENGINEERING LIMITED

HE 31581

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of DEMPSI ENGINEERING LIMITED

NAGOYA TRADING LIMITED

HE 33800

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of NAGOYA TRADING LIMITED

GREEN GULF (OVERSEAS) CO. LIMITED

HE 34462

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of GREEN GULF (OVERSEAS) CO. LIMITED

STATHIS CH. FISH & TRADE CO. LIMITED

HE 37124

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of STATHIS CH. FISH & TRADE CO. LIMITED

EVELTHON & ANDREAS E. & A. CERAMICA LIMITED

HE 43679

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of EVELTHON & ANDREAS E. & A. CERAMICA LIMITED

LOSAPA ENTERPRISES LIMITED

HE 44484

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of LOSAPA ENTERPRISES LIMITED

COSTAS CHARALAMBOUS SUPERMARKET LIMITED

HE 45178

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of COSTAS CHARALAMBOUS SUPERMARKET LIMITED

S.N. GLOBAL SERVICES LIMITED

HE 46628

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of S.N. GLOBAL SERVICES LIMITED

S. FLORIDES & SONS ENTERPRISES LIMITED

HE 47088

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of S. FLORIDES & SONS ENTERPRISES LIMITED

JOANMARINO ESTATES AGENCY LIMITED

HE 52741

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of JOANMARINO ESTATES AGENCY LIMITED

ABIATEX TRADING LIMITED

HE 54512

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of ABIATEX TRADING LIMITED

VISPO (OVERSEAS) TRADING LIMITED

HE 58729

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of VISPO (OVERSEAS) TRADING LIMITED

CH. A. MA TRADING LIMITED

HE 60756

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of CH. A. MA TRADING LIMITED

HYPOST ENTERPRISES LIMITED

HE 64994

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of HYPOST ENTERPRISES LIMITED

HYPOST ENTERPRISES LIMITED

HE 64994

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of HYPOST ENTERPRISES LIMITED

HEMICAP COSMETICS LIMITED

HE 65473

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of HEMICAP COSMETICS LIMITED

I.F.A. FASHION AGENCY LIMITED

HE 65789

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of I.F.A. FASHION AGENCY LIMITED

SYGNOMA ENTERPRISES LIMITED

HE 67382

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of SYGNOMA ENTERPRISES LIMITED

ZENTRUM TRADING COMPANY LIMITED

HE 70908

Potentially Related to ΝΕΟΚΛΗΣ Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of ZENTRUM TRADING COMPANY LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument