ΕΔΑΞΥΛ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 31045
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
19/12/87
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

KAFEKOPTION COSTA CHRISTODOULOU MORPHOU

S 2221

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is General Partner of KAFEKOPTION COSTA CHRISTODOULOU MORPHOU

Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Α. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ

S 2306

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is General Partner of Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Α. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ

NEW SOLI CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 4153

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of NEW SOLI CONSTRUCTIONS LIMITED

FOTO FLIRT COSTAS CHRISTODOULOU

EE 8068

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of FOTO FLIRT COSTAS CHRISTODOULOU

BASILICA (COOKWARE) LIMITED

HE 11381

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of BASILICA (COOKWARE) LIMITED

C.A.M.C. E.U. MARBLE SERVICES

EE 13006

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of C.A.M.C. E.U. MARBLE SERVICES

ESTIA LIMITED

HE 14808

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ESTIA LIMITED

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΤΟ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟ

EE 15762

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΤΟ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟ

ILIANTHOS FLOWER SHOP

EE 16500

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of ILIANTHOS FLOWER SHOP

A. C. EUROBLINDS LTD

HE 16934

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of A. C. EUROBLINDS LTD

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 19496

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 19496

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

VIODAX LIMITED

HE 21700

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of VIODAX LIMITED

VIODAX LIMITED

HE 21700

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of VIODAX LIMITED

KAMELIA PET SHOP

EE 25829

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of KAMELIA PET SHOP

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Ο ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ

EE 28224

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Ο ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ

ΕΔΑΞΥΛ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 31045

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΕΔΑΞΥΛ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

CC PC - AREA

EE 33010

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of CC PC - AREA

ALMAG (ALUMINIUM) CO. LIMITED

HE 33939

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ALMAG (ALUMINIUM) CO. LIMITED

ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΕΔΙΑΙΟΣ

HE 34670

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΕΔΙΑΙΟΣ

ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 35875

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 35875

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

FURNICAL INVESTMENTS LIMITED

HE 35988

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of FURNICAL INVESTMENTS LIMITED

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΧΡΙΒΕΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38938

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΧΡΙΒΕΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ADENIK TRADING CO LIMITED

HE 42440

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ADENIK TRADING CO LIMITED

CHRISTODOULOU COFFEE MACHINE

EE 42803

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Owner of CHRISTODOULOU COFFEE MACHINE

IFADI BEVERAGE LIMITED

HE 45765

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of IFADI BEVERAGE LIMITED

ΚΩΣΤΑΣ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 53459

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΚΩΣΤΑΣ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΩΣΤΑΣ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 53459

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ΚΩΣΤΑΣ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

COSTAS NEOPHYTOU CHRISTODOULOU TRADING LIMITED

HE 53772

Related to ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of COSTAS NEOPHYTOU CHRISTODOULOU TRADING LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.