Ρ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

Reg. Number:
HE 322464
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
24/05/13
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

PACIFIC PROJECTS INVESTMENTS LTD

HE 170696

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΖΟΓΛΟΥ who is Secretary of PACIFIC PROJECTS INVESTMENTS LTD

EXTURPI CAUSA LIMITED

HE 238113

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΖΟΓΛΟΥ who is Director of EXTURPI CAUSA LIMITED

EXTURPI CAUSA LIMITED

HE 238113

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΖΟΓΛΟΥ who is Secretary of EXTURPI CAUSA LIMITED

H & A GLOBAL NET LTD

HE 238240

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΖΟΓΛΟΥ who is Director of H & A GLOBAL NET LTD

STRATA D' ORO LIMITED

HE 296464

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΖΟΓΛΟΥ who is Director of STRATA D' ORO LIMITED

STRATA D' ORO LIMITED

HE 296464

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΖΟΓΛΟΥ who is Secretary of STRATA D' ORO LIMITED

DROID HOLDINGS LIMITED

HE 299511

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΖΟΓΛΟΥ who is Director of DROID HOLDINGS LIMITED

Ρ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 322464

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΖΟΓΛΟΥ who is Director of Ρ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

A + E AGRICULTURE AND ENVIRONMENTAL SERVICES LTD

HE 382237

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΖΟΓΛΟΥ who is Director of A + E AGRICULTURE AND ENVIRONMENTAL SERVICES LTD

AGDC PROPERTIES LTD

ΗΕ 400268

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΖΟΓΛΟΥ who is Secretary of AGDC PROPERTIES LTD

Α. ΚΥΠΡΙΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

ΗΕ 400595

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΖΟΓΛΟΥ who is Director of Α. ΚΥΠΡΙΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

Α. ΚΥΠΡΙΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

ΗΕ 400595

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΖΟΓΛΟΥ who is Secretary of Α. ΚΥΠΡΙΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

KOULLIS SKIP TRUCK LIMITED

HE 57564

Related to ΣΤΕΛΛΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ who is Secretary of KOULLIS SKIP TRUCK LIMITED

Ρ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 322464

Related to ΣΤΕΛΛΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ who is Director of Ρ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

Ρ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 322464

Related to ΣΤΕΛΛΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ who is Secretary of Ρ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

MS WASTE MANAGEMENT LTD

HE 357151

Related to ΣΤΕΛΛΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ who is Secretary of MS WASTE MANAGEMENT LTD

KOULLIS SKIP TRUCK LIMITED

HE 57564

Related to ΣΤΕΛΛΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ who is Director of KOULLIS SKIP TRUCK LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.