ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 32255
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
28/05/88
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32255

Potentially Related to ΑΝΘΟΥΛΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32255

Potentially Related to ΑΝΘΟΥΛΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

PAPAGEORGHIOU COMMUNICATION SERVICES

EE 7318

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of PAPAGEORGHIOU COMMUNICATION SERVICES

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32255

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

TETRAKTIS FILM PRODUCTIONS LIMITED

HE 66327

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of TETRAKTIS FILM PRODUCTIONS LIMITED

TETRAKTIS FILM PRODUCTIONS LIMITED

HE 66327

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of TETRAKTIS FILM PRODUCTIONS LIMITED

ΠΛΕΙΑΔΑ T.V. - ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 140551

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΠΛΕΙΑΔΑ T.V. - ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΛΕΙΑΔΑ T.V. - ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 140551

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΠΛΕΙΑΔΑ T.V. - ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΛΕΙΑΔΑ T.V. - ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 140551

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is of ΠΛΕΙΑΔΑ T.V. - ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

Σ.Δ.Π. ΓΗ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 160513

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of Σ.Δ.Π. ΓΗ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

¨ΨΗΦΙΟΝ¨ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΛΤΔ

HE 282531

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ¨ΨΗΦΙΟΝ¨ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΛΤΔ

¨ΨΗΦΙΟΝ¨ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΛΤΔ

HE 282531

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ¨ΨΗΦΙΟΝ¨ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΛΤΔ

A.E.I. AUDIOVISUAL FORUM LTD

ΗΕ 402422

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of A.E.I. AUDIOVISUAL FORUM LTD

A.E.I. AUDIOVISUAL FORUM LTD

ΗΕ 402422

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of A.E.I. AUDIOVISUAL FORUM LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument