ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Reg. Number:
HE 323222
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
28/06/13
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

NICOLAS LEMONARIS CO. LIMITED

HE 20870

Related to ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΟΝΑΡΗ who is Director of NICOLAS LEMONARIS CO. LIMITED

CYHOME ESTATE LIMITED

HE 32749

Related to ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΟΝΑΡΗ who is Secretary of CYHOME ESTATE LIMITED

CYSTAR ESTATE LIMITED

HE 34983

Related to ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΟΝΑΡΗ who is Director of CYSTAR ESTATE LIMITED

M & A ANTILOPE LEATHERS LIMITED

HE 39357

Related to ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΟΝΑΡΗ who is Director of M & A ANTILOPE LEATHERS LIMITED

M & A BENAHOMES CONSTRUCTIONS & DEVELOPMENT LIMITED

HE 134440

Related to ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΟΝΑΡΗ who is Secretary of M & A BENAHOMES CONSTRUCTIONS & DEVELOPMENT LIMITED

C & M ART AND GOLD EXCHANGE LTD

HE 303151

Related to ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΟΝΑΡΗ who is Director of C & M ART AND GOLD EXCHANGE LTD

C & M ART AND GOLD EXCHANGE LTD

HE 303151

Related to ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΟΝΑΡΗ who is Secretary of C & M ART AND GOLD EXCHANGE LTD

ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

HE 323222

Related to ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΟΝΑΡΗ who is Director of ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

HE 323222

Related to ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΟΝΑΡΗ who is Secretary of ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.