ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 3260
Type:
Limited Company
Sub-Type:
By Guarantee without Share Capital
Registration Date:
05/10/70
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3260

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΑΞΙ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

EE 15693

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Owner of ΤΑΞΙ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ROSE TAXI

EE 23689

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Owner of ROSE TAXI

VIOSCAL METAL CONSTRUCTION LIMITED

HE 40647

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of VIOSCAL METAL CONSTRUCTION LIMITED

VIOSCAL METAL CONSTRUCTION LIMITED

HE 40647

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Secretary of VIOSCAL METAL CONSTRUCTION LIMITED

A. Z ZEN LUXURY BEVERAGES

EE 43361

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Owner of A. Z ZEN LUXURY BEVERAGES

Z & Z TOP HARMONY FURNISHING LIMITED

HE 49367

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of Z & Z TOP HARMONY FURNISHING LIMITED

Z & Z TOP HARMONY FURNISHING LIMITED

HE 49367

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Secretary of Z & Z TOP HARMONY FURNISHING LIMITED

G. & A. SCAFFOLDING (HIRE & ERECTION) LIMITED

HE 58960

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of G. & A. SCAFFOLDING (HIRE & ERECTION) LIMITED

TH & Z ZINONOS TRADING LIMITED

HE 61467

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of TH & Z ZINONOS TRADING LIMITED

A.P. ZENONOS DEVELOPERS LIMITED

HE 66482

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of A.P. ZENONOS DEVELOPERS LIMITED

P.Z. STEEL TRADING LIMITED

HE 146500

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of P.Z. STEEL TRADING LIMITED

ZENONOS & GARPOZIS LIMITED

HE 190496

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of ZENONOS & GARPOZIS LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 190612

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ROCKRIDGE LIMITED

HE 194185

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of ROCKRIDGE LIMITED

AN. ZENONOS & G. MONTECHRISTO HEAVY STEEL CONSTRUCTION LIMITED

HE 200799

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of AN. ZENONOS & G. MONTECHRISTO HEAVY STEEL CONSTRUCTION LIMITED

ZHKO DEVELOPING LTD

HE 205363

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of ZHKO DEVELOPING LTD

ZHKO DEVELOPING LTD

HE 205363

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Secretary of ZHKO DEVELOPING LTD

S & A ZENONOS CARS LIMITED

HE 283468

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of S & A ZENONOS CARS LIMITED

W.M WINDOW MASTERS LTD

HE 296164

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ who is Director of W.M WINDOW MASTERS LTD

CAROUSEL

EE 1347

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of CAROUSEL

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3260

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ELEGANT SHOP A. CHRISTOU

EE 3940

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of ELEGANT SHOP A. CHRISTOU

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΙΧΑ ΕΟΝ

S 4065

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΙΧΑ ΕΟΝ

P.K.G. FASHION

S 5590

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is General Partner of P.K.G. FASHION

ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΣΜΗΡΙΩΝ)

S 6024

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is General Partner of ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΣΜΗΡΙΩΝ)

MENUS RIB BAR

EE 6755

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of MENUS RIB BAR

ST. GIORGIO VIDEO HOUSE

EE 7433

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of ST. GIORGIO VIDEO HOUSE

SATANAS & CHRISTOU ACCESSORIES

S 9379

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is General Partner of SATANAS & CHRISTOU ACCESSORIES

LA COUPEE RESTAURANT

EE 13897

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of LA COUPEE RESTAURANT

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.