ΝΧΔ ΕΛΛΗΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 327503
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
06/12/13
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

NICOS DEMOSTHENOUS HAIR STUDIO

EE 6841

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Owner of NICOS DEMOSTHENOUS HAIR STUDIO

JDP TRADING LIMITED

HE 26874

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Director of JDP TRADING LIMITED

JDP TRADING LIMITED

HE 26874

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Secretary of JDP TRADING LIMITED

ΑΛΑΤΟΡΙΓΑΝΗ

EE 39536

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Owner of ΑΛΑΤΟΡΙΓΑΝΗ

NICOS DEMOSTHENOUS (RENTALS) LIMITED

HE 75516

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Director of NICOS DEMOSTHENOUS (RENTALS) LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 112057

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Secretary of ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

NSM DEMOCARS LIMITED

HE 131403

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Secretary of NSM DEMOCARS LIMITED

GALEA RESTAURANT LIMITED

HE 134796

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Director of GALEA RESTAURANT LIMITED

ORANGE FORCE CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 145652

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Director of ORANGE FORCE CONSTRUCTIONS LIMITED

ORANGE FORCE CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 145652

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Secretary of ORANGE FORCE CONSTRUCTIONS LIMITED

A.D.X. CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 145800

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Director of A.D.X. CONSTRUCTIONS LIMITED

A.D.X. CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 145800

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Secretary of A.D.X. CONSTRUCTIONS LIMITED

N.D. BISTRO CAFE LIMITED

HE 158513

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Director of N.D. BISTRO CAFE LIMITED

N.D. BISTRO CAFE LIMITED

HE 158513

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Secretary of N.D. BISTRO CAFE LIMITED

MARJORY DEVELOPERS LTD

HE 192695

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Director of MARJORY DEVELOPERS LTD

NAMIDAS HOLDINGS LTD

HE 210575

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Director of NAMIDAS HOLDINGS LTD

NAMIDAS HOLDINGS LTD

HE 210575

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Secretary of NAMIDAS HOLDINGS LTD

ROMANCA CO. LIMITED

HE 244112

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Director of ROMANCA CO. LIMITED

ROMANCA CO. LIMITED

HE 244112

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Secretary of ROMANCA CO. LIMITED

ΝΧΔ ΕΛΛΗΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ ΛΤΔ

HE 327503

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Director of ΝΧΔ ΕΛΛΗΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ ΛΤΔ

ΝΧΔ ΕΛΛΗΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ ΛΤΔ

HE 327503

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Secretary of ΝΧΔ ΕΛΛΗΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ ΛΤΔ

K.N.S.M. DEMOCARS LTD

HE 340923

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Director of K.N.S.M. DEMOCARS LTD

HIGHGEAR AUTO SERVICES LTD

HE 362461

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Director of HIGHGEAR AUTO SERVICES LTD

C & A LIMASSOL CARS SERVICE CENTRE LTD

HE 363121

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Director of C & A LIMASSOL CARS SERVICE CENTRE LTD

C & A LIMASSOL CARS SERVICE CENTRE LTD

HE 363121

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Secretary of C & A LIMASSOL CARS SERVICE CENTRE LTD

MOK. TODAY RESTAURANT LTD

HE 367918

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ who is Secretary of MOK. TODAY RESTAURANT LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.