Α.Χ. ΤΕΚΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 329188
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
31/01/14
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

STEAMO LTD

HE 9982

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of STEAMO LTD

ARGYROU EXECUTIVE NET

EE 21940

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Owner of ARGYROU EXECUTIVE NET

A. CHRISTODOULIDES EXECUTIVE PRODUCTIONS LIMITED

HE 120068

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of A. CHRISTODOULIDES EXECUTIVE PRODUCTIONS LIMITED

L & M EMPNEFSIS COMMUNICATIONS LTD

HE 191486

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of L & M EMPNEFSIS COMMUNICATIONS LTD

Α.Χ. ΤΕΚΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

HE 329188

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Director of Α.Χ. ΤΕΚΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

Α.Χ. ΤΕΚΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

HE 329188

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ who is Secretary of Α.Χ. ΤΕΚΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.