ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 329863
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
20/02/14
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΒΑ.ΜΙ.ΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8662

Related to ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of ΒΑ.ΜΙ.ΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

S. & E. VASILIOU PAINTS LIMITED

HE 80734

Related to ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of S. & E. VASILIOU PAINTS LIMITED

S. & E. VASILIOU PAINTS LIMITED

HE 80734

Related to ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of S. & E. VASILIOU PAINTS LIMITED

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 109043

Related to ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 109044

Related to ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

S & E VASILIOU PROPERTY LIMITED

HE 173268

Related to ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of S & E VASILIOU PROPERTY LIMITED

S & E VASILIOU PROPERTY LIMITED

HE 173268

Related to ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of S & E VASILIOU PROPERTY LIMITED

VAMARIA CONSTRUCTION LTD

HE 193580

Related to ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of VAMARIA CONSTRUCTION LTD

NATIONAL INSURANCE AGENTS & CONSULTANTS LIMITED

HE 224805

Related to ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of NATIONAL INSURANCE AGENTS & CONSULTANTS LIMITED

ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 329863

Related to ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

NOEMAC CONSULTING LTD

HE 335574

Related to ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of NOEMAC CONSULTING LTD

DEMPI REAL ESTATE LIMITED

HE 375804

Related to ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of DEMPI REAL ESTATE LIMITED

ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 329863

Related to ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ who is Director of ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

S. & E. VASILIOU PAINTS LIMITED

HE 80734

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of S. & E. VASILIOU PAINTS LIMITED

STAVROS AND MARIA ELECTRONICS LIMITED

HE 81753

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of STAVROS AND MARIA ELECTRONICS LIMITED

STAVROS AND MARIA ELECTRONICS LIMITED

HE 81753

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of STAVROS AND MARIA ELECTRONICS LIMITED

S & E VASILIOU PROPERTY LIMITED

HE 173268

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of S & E VASILIOU PROPERTY LIMITED

ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 329863

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 329863

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.