ΛΟΥΚΑΣ & ΒΙΑΣ Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

Reg. Number:
HE 331952
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
02/05/14
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΑΚΙΝΗΤΑ ΒΙΑ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1245

Potentially Related to ΒΙΑΣ ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ ΒΙΑ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΟΥΚΑΣ & ΒΙΑΣ Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 331952

Potentially Related to ΒΙΑΣ ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ who is Director of ΛΟΥΚΑΣ & ΒΙΑΣ Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

EYE DNA LIMITED

HE 345877

Potentially Related to ΒΙΑΣ ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ who is Secretary of EYE DNA LIMITED

LVL ASPIRA LIMITED

ΗΕ 409226

Potentially Related to ΒΙΑΣ ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ who is Director of LVL ASPIRA LIMITED

ΑΚΙΝΗΤΑ ΒΙΑ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1245

Potentially Related to ΒΙΑΣ ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ ΒΙΑ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΒΙΑ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1245

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ ΒΙΑ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΟΥΚΑΣ & ΒΙΑΣ Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 331952

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ who is Director of ΛΟΥΚΑΣ & ΒΙΑΣ Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

ΛΟΥΚΑΣ & ΒΙΑΣ Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 331952

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ who is Secretary of ΛΟΥΚΑΣ & ΒΙΑΣ Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

M.C.A. INVESTOCK LIMITED

HE 344881

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ who is Director of M.C.A. INVESTOCK LIMITED

M.C.A. INVESTOCK LIMITED

HE 344881

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ who is Secretary of M.C.A. INVESTOCK LIMITED

LVL ASPIRA LIMITED

ΗΕ 409226

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ who is Director of LVL ASPIRA LIMITED

LVL ASPIRA LIMITED

ΗΕ 409226

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ who is Secretary of LVL ASPIRA LIMITED

ΑΚΙΝΗΤΑ ΒΙΑ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1245

Potentially Related to ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ ΒΙΑ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "06-04-2021" (2 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument