ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ (KΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 337219
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
27/10/14
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ANTHIMOS DEMETRIOU BONDED WAREHOUSE LIMITED

HE 10320

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ who is Secretary of ANTHIMOS DEMETRIOU BONDED WAREHOUSE LIMITED

MEDICI ESTATES LIMITED

HE 17779

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ who is Director of MEDICI ESTATES LIMITED

MEDICI ESTATES LIMITED

HE 17779

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ who is Secretary of MEDICI ESTATES LIMITED

ΣΑΠΑΠ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 73783

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ who is Director of ΣΑΠΑΠ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

E.I.R.E. HOLDINGS CO LIMITED

HE 126218

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ who is Director of E.I.R.E. HOLDINGS CO LIMITED

NEZA.MO COMPANY LIMITED

HE 139293

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ who is Secretary of NEZA.MO COMPANY LIMITED

ENTERKISS LIMITED

HE 178751

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ who is Director of ENTERKISS LIMITED

ALDORAMA LIMITED

HE 241584

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ who is Secretary of ALDORAMA LIMITED

ΔΡ.ΑΝΔΡΕΑΣ Π.ΠΟΙΗΤΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 337014

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ who is Director of ΔΡ.ΑΝΔΡΕΑΣ Π.ΠΟΙΗΤΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.

ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ (KΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 337219

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ who is Secretary of ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ (KΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ (KΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 337219

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ who is Director of ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ (KΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "06-04-2021" (0 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument